Siirry sisältöön

Ikäkeskus on osa monialaista palveluverkostoa

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialueen Ikääntyneille suunnattuja ennaltaehkäiseviä palveluja sekä hyvinvointia ja osallisuutta edistävää toimintaa tuotetaan Ikäkeskus-palveluyksikössä. Paikallisesti Ikäkeskus tunnetaan Porissa nimellä Vapaaehtoistoiminnankeskus Liisa, Raumalla nimellä Palvelutori ja Ulvilassa nimellä Santra. Kyseisissä paikoissa on laajaa vapaaehtoistoimintaa sekä aktiivista yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. Ikäkeskuksen toiminnan laajentuminen koko hyvinvointialueelle on herättänyt huolta siitä, mitä olemassa olevalle toiminnalle Porissa, Raumalla ja Ulvilassa mahdollisesti käy.

Näkyvin muutos tapahtunee toiminnan nimessä; yllä mainituista, erillisistä nimistä luovutaan ja aletaan käyttää yhteistä nimeä ”Ikäkeskus”. Nimenmuutoksen jälkeenkin tutut toiminnot säilyvät pääasiallisesti edelleen. Uutta toimintasuunnitelmaa laaditaan parhaillaan ja siinä huomioidaan myös muut hyvinvointialueen kunnat. Lisäksi hiotaan työnjakoa kuntien ja kolmannen sektorin kanssa.

Ikäkeskus on ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävä monialainen palveluverkosto, joka toimii yhteistyössä vapaaehtoistoimijoiden ja yhdistysten sekä kuntien ja yritysten kanssa. Keskeisenä tehtävänä on tukea ikääntyviä ylläpitämään ja edistämään toimintakykyään sekä lisäämään heidän osallisuuttaan. Toiminnot toteutetaan monikanavaisesti ja verkostomaisina asiakkaan palvelutarpeen mukaan, koko maakunnassa. Se on uusi tapamme toimia.