Siirry sisältöön

Ikäihmisten ympärivuorokautiseen palveluasumiseen hakeutuminen

Uutinen

Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään joko Satakunnan hyvinvointialueen omissa yksiköissä tai yksityisten palveluntuottajien yksiköissä ostopalveluna.

Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen siirtymisen lähtökohtana on, että kaikki kotona asumista tukevat palvelut ovat käytössä. Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen voidaan hakeutua, kun kotona asuminen ja selviytyminen eivät ole enää tarkoituksenmukaista maksimaalisten kotihoidon palvelujen, säännöllisen lyhytaikaishoidon ja/tai omaishoidon turvin.

Asiakkaan on huomioitava myös muut kyseeseen tulevat asumisvaihtoehdot ennen hakeutumista ympärivuorokautiseen palveluasumiseen (esim. senioriasunnot ja yhteisöllinen asuminen).

Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen hakeutumisen on oltava asiakkaan oman tahdon mukaista. Asiakkaan mielipide ja toive huomioidaan palvelua myönnettäessä. Jos asiakas ei itse pysty ilmaisemaan mielipidettään, niin asiakkaan tahto selvitetään yhteistyössä hänen laillisen edustajansa, omaisensa tai muun läheisen kanssa.

ARA-tuettuihin yksiköihin sijoittamisessa huomioidaan asiakkaan taloudellinen tilanne. Hakemuksen liitteet (tulo-, meno- ja varallisuustiedot) tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä. Asiakkaalle ei voida myöntää ympärivuorokautisen palveluasumisen  paikkaa, ellei liitteitä ole toimitettu.  

Asiakkaalla on mahdollisuus esittää toive sijoituksesta Satakunnan hyvinvointialueen omiin yksiköihin  tai yksityisiin ostopalveluyksiköihin.  Asiakasmaksu määritellään samoin perustein riippumatta siitä, onko  asiakas hyvinvointialueen yksikössä vai  ostopalveluyksikössä. Jos Satakunnan  hyvinvointialueella on tarjota asiakkaalle hänen tarpeitaan vastaava ympärivuorokautisen palveluasumisen paikka, asiakas ei voi jäädä sairaalan osastolle tai Arvi-yksikköön odottamaan toivomaansa paikkaa, jollei hänellä ole sairaalahoidon tai jatkokuntoutuksen tarvetta.

Päätös perustuu aina asiakkaan laaja-alaiseen palvelutarpeen selvitykseen, palvelun myöntämisperusteisiin ja lähtökohtaisesti erilliseen arviointi- ja kuntoutusjaksoon.  Asiakkaan palvelutarvetta ei arvioida akuutin sairaalahoidon aikana, vaan vasta sairaalahoidon tarpeen päätyttyä. Ennen palvelutarpeen arviointia tulee käynnistää kuntoutus asiakkaan toimintakyvyn palauttamiseksi sekä vahvistamiseksi. Paikkaa voi joutua odottamaan ja vapautuneet paikat täytetään tarveharkinnan mukaan. Asiakkaan on sijoituspäätöksen saatuaan välitömästi vastaanotettava hänelle osoitettu paikka.