Siirry sisältöön

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen ostopalveluiden kilpailutus käynnistynyt

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialueen ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasumisen tarjouspyyntö julkaistaan 17.2.2023 julkisten hankintojen Hilma-hankintajärjestelmässä. Ostopalvelut täydentävät hyvinvointialueen itse tuottamia asumispalveluita. Ostopalvelut muodostavat lähes puolet volyymista.

Hyvinvointialue toteuttaa kilpailutuksen siten, että kaikille palveluntuottajille turvataan tosiasialliset ja tasapuoliset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen on yksittäisenä hankintana hyvinvointialueen suurimpia hankintoja.

Hyvä yhteistyö on Satakunnan hyvinvointialueen ikääntyneiden ostopalveluiden valmistelussa ollut erittäin tärkeää. Hankintaa on valmisteltu yhteistyössä palveluntuottajien kanssa muun muassa markkinavuoropuhelulla. Uudet sopimukset on tarkoitus saattaa voimaan ikääntyneiden palveluasumisessa 1.4.2023 alkaen.

Voimassaolevat sopimukset jatkuvat, kunnes uudet sopimukset on solmittu. Asiakkaat jatkavat asumistaan nykyisessä ympärivuorokautisessa asumisyksikössään.