Siirry sisältöön

Hyvinvointialuejohtajat: Ikääntyneiden hoivan kustannuserot yksityisen ja julkisen sektorin välillä kaventuneet huomattavasti

Uutinen

Ikääntyneiden hoivan kustannukset ovat inflaatiokehityksen myötä muuttuneet nopeasti sekä yksityisessä että julkisessa palvelutuotannossa.

Hyvinvointiala HALI ry:n 13.12.2023 julkaisemassa selvityksessä vertaillaan julkisen ja yksityisen sektorin tuottaman ikäihmisten hoivan kustannuksia. Hyvinvointialuejohtajien mielestä selvityksessä esitetyt vuoden 2022 tietoihin perustuvat kustannuserot eivät anna oikeaa kuvaa tämänhetkisestä valtakunnallisesta tilanteesta.

Yksityissektorin tuottaman hoivan hinnat ovat nousseet reippaasti vuodesta 2022 useista eri syistä. Näistä keskeisin on inflaatiokehitys. Yksityisesti tuotetun ympärivuorokautisen hoivan kilpailutuksissa näkyvä hintahaitari on leveä, joskin suurten valtakunnallisten toimijoiden osalta hintavaihtelu on vähäisempää.

Selvityksessä mainittua 30–50 % hintaeroa yksityisen ja julkisen tuotannon välillä ei hyvinvointialuejohtajien mukaan ole enää havaittavissa. Joillain hyvinvointialueilla yksityisen hoivan hinnat ovat nousseet jopa julkisia hoivan kustannuksia korkeammiksi.

– Esimerkiksi Kainuussa tämänhetkinen keskimääräinen ikäihmisten ympärivuorokautisen hoiva-asumisen hinta on yksityisessä palvelutuotannossa laskennallisen alv-palautuksen kanssa 191,90 euroa ja omassa tuotannossa 188,60 euroa vuorokaudessa, laskee Kainuun hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg.

HALI ry:n esittämät tiedot saattavat joiltain osin kuvastaa tilannetta ennen yksityisen hoivan merkittäviä hinnankorotuksia. Hyvinvointialueiden rahoitus ei kuitenkaan hyvinvointialueindeksin puutteellisuuden takia seuraa juuri lainkaan palvelujen kustannustason todellista muutosta.

Hyvinvointialuejohtajat korostavat, että hyvinvointialueet ovat palvelujen järjestäjiä, joiden vastuulla on valita parhaat ja tehokkaimmat tavat tuottaa asukkaiden tarvitsemat lakisääteiset palvelut. Yksityinen sektori on tässä tärkeä yhteistyökumppani.

Hyvinvointialuejohtajat ovat HALI ry:n kanssa yhtä mieltä siitä, että yksityisen ja julkisen tuotannon kustannusten läpinäkyvyys ja vertailtavuus ovat tärkeitä tavoitteita niin palvelun järjestäjille, tuottajille kuin päätöksentekijöillekin. Vertailtavuuden helpottamiseen tähtäävää toimintaa on käynnissä kaikilla hyvinvointialueilla.

H23-verkoston jäsenet

Timo Aronkytö, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Matti Bergendahl, HUS-yhtymä
Marina Erhola, Pirkanmaan hyvinvointialue
Harri Hagman, Kymenlaakson hyvinvointialue
Jari Jokela, Lapin hyvinvointialue
Juha Jolkkonen, Helsinki
Tero Järvinen, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Marina Kinnunen, Pohjanmaan hyvinvointialue
Mikko Komulainen, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Marko Korhonen, Pohjois-Savon hyvinvointialue
Minna Korkiakoski-Västi, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kirsi Leivonen, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Sally Leskinen, Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Jukka Lindberg, Kainuun hyvinvointialue
Ilkka Luoma, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Max Lönnqvist, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Tarmo Martikainen, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Olli Naukkarinen, Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Santeri Seppälä, Etelä-Savon hyvinvointialue
Markus Syrjänen, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Jan Tollet, Keski-Suomen hyvinvointialue
Kirsi Varhila, Satakunnan hyvinvointialue
Petri Virolainen, Päijät-Hämeen hyvinvointialue