Siirry sisältöön

Hyvinvointialue kokeilee uutta toimintamallia jalkautumalla Ikäkeskuksen pysäkeille

Uutinen

Kestävän kasvun Satakunta 2 -hanke ja Ikäkeskus Sata aloittavat kesäkuussa vuoden kestävän pilotin uudesta, ikääntyneille suunnatusta liikkuvasta palvelusta. ”Ikäkeskuksen pysäkit ovat uusi tapa toteuttaa ennaltaehkäisevää neuvontaa, ohjausta ja tukea erityisesti sellaisille ikääntyneille, jotka eivät vielä ole palvelujen piirissä. Myös läheiset ja omaishoitajat voivat hakea pysäkeiltä tukea ja tietoa. Varsinais-Suomen alueella on jo pitkä ja hyvä kokemus vastaavanlaisesta toiminnasta, josta nyt luodaan satakuntalaista mallia”, kertoo vastuualuejohtaja Taina Juvonen. Auto starttaa ensimmäiselle pysäkille 11.6.

Ikäkeskuksen pysäkillä työskentelee geronomi-lähihoitaja-työpari. Lisäksi pysäkeille saapuu asiantuntijavieraita vaihtuvien teemojen mukaisesti. Tavoitteena on välittää tietoa ikääntyneille ajankohtaisista asioista mahdollisimman monipuolisesti; terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä eri näkökulmista, tulevaisuuden ennakoinnista, palvelujärjestelmästä sekä paikallisista mahdollisuuksista harrastuksiin ja osallisuuteen. Pysäkillä voidaan auttaa myös henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa ja ohjata tarvittaessa eteenpäin sopivan palvelun tai paikallisen toiminnan piiriin. Lisäksi annetaan digiopastusta mm. hyvinvointialueen sähköiseen asiointiin. Kohtaamiset ovat mahdollisimman kiireettömiä eikä ajanvarauksia tarvita. Ikäkeskuksen pysäkeillä tehdään aktiivisesti yhteistyötä kuntien, vanhusneuvostojen, seurakuntien, järjestöjen ja paikallisyhdistyksien kanssa.

Pilotti-jakson aikana Ikäkeskuksella on käytettävissään matkailuauto, jonka kustannukset katetaan EU:n tuella. Auto mahdollistaa työntekijöiden liikkumisen ja ikääntyneiden kohtaamisen myös sellaisissa paikoissa, missä ei ole sopivia kiinteitä tiloja tarjolla. Auto pysäköidään paikoille, joihin on helppo tulla ja sen edustalla voi kokoontua isommallakin porukalla. Keskeisenä pysäkin ideana onkin mennä sinne, missä ikääntyneitä liikkuu, kuten toreille tai yleisille pihoille. Paikallisten verkostojen avulla löydetään tärkeät paikat ja olennaiset tapahtumapäivät kullakin paikkakunnalla. Talvikaudella hyödynnetään enemmän erilaisia kunnista löytyviä tiloja. Pysäkkien paikat tiedotetaan kuukausittain hyvinvointialueen nettisivuilla ja somessa sekä kuntien ja vanhusneuvostojen verkostoissa.

Kokemuksia, tuloksia ja palautetta arvioidaan pitkin vuotta ja palvelua muokataan tarpeen mukaan. ”Tärkeää on saada kokemusta tästä toimintamallista ja kokeilla erilaisia toimintatapoja jatkoa silmällä pitäen; mikä toimii, mikä ei ja mitä tarvitaan jatkossa”, summaa vastuuyksikön päällikkö Henna-Riikka Seppälä. Tavoitteena on luoda pysyviä, hyviä käytäntöjä ennaltaehkäisevälle toiminnalle, joka edistää ikääntyneiden hyvinvointia laajasti.

Lisätietoja:

Vastuualuejohtaja Taina Juvonen p. 044 457 5300

Vastuuyksikön päällikkö Henna-Riikka Seppälä p. 044 422 4385