Siirry sisältöön

Hyvinvointialue ja kunnanjohtajat ensimmäisessä yhteisessä kuntaneuvottelussa

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialue kutsui elokuun lopussa Satakunnan alueen kunnat koolle ensimmäiseen yhteiseen kuntaneuvotteluun 8.11.2023. Kuntaneuvottelun on yksi säännöllisistä vuoropuhelufoorumeista kuntien ja hyvinvointialueen välillä.

Laissa hyvinvointialueesta (611/2021) 14 § säädetään vähintään kerran valtuustokaudessa pidettävästä kunnan ja hyvinvointialueen välisestä neuvottelusta, jossa käsitellään tehtävien hoitamiseen liittyvää yhteistyötä, tavoitteita ja työnjakoa. Satakunnan hyvinvointialueella on tarkoitus järjestää tämänkaltainen kuntaneuvottelu kerran vuodessa.

Hyvinvointialueet järjestävät sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut ja kunnat vastaavat niille lailla säädetyistä ja itsehallinnon nojalla ottamistaan tehtävistä. Hyvinvointialueilla ja kunnilla on jaettu, yhteinen vastuu alueen asukkaiden hyvinvoinnista ja alueen taloudellisesta kestävyydestä. Vaikka lainsäädäntö määrittää tehtävät ja ohjaa yhteistyön toteuttamista, se jättää toimijoille väljyyttä sopia yhteistyötavoista ja rakenteista alueen tarpeet ja erityispiirteet huomioon ottaen.

Ensimmäisessä kuntaneuvottelussa aiheina ovat hyvinvointialueen strategia, palveluverkkoselvitys ja talousarvioesitys vuodelle 2024. Seuraava yhteinen kuntaneuvottelu on varattu heti alkuvuoteen 2024, jossa jatketaan ajankohtaisten asioiden käsittelyä, mm. hallinnolliset ja taloudelliset prosessit, varautuminen ja valmius, palveluverkkoselvitys ja vaikutusten arviointi ja HYTE-johtaminen.

Yhteyksiä monikanavaisesti ja säännöllisesti

Yhteistyö hyvinvointialueen ja kuntien välillä on säännöllistä. Viimeisimmät Satakunnan hyvinvointialueen järjestämät kahvitilaisuudet on pidetty Eurassa 13.6., Huittisissa 15.6., Raumalla 29.8., Kankaanpäässä 30.8. ja Säkylässä 27.9.2023. Seuraava tilaisuus pidetään Karviassa 15.11.2023. Näiden lisäksi kunnat ovat järjestäneet omia tilaisuuksiaan, joissa on ollut kutsuttuina hyvinvointialueen päätöksentekijöitä ja virkamiehiä. Tilaisuuksiin on osallistuttu valtuustossa Pomarkussa 18.10., asukastilaisuudessa Kokemäellä 31.10., valtuustossa Eurajoella 1.11. ja valtuustossa Siikaisissa 7.11.2023.

Satakunnan kuntajohtajille on järjestetty yhteensä seitsemän hyvinvointialuejohtajan kutsumaa teams-infoa sekä yksi yhteisinfo palveluverkkoselvityksestä aluevaltuutettujen kanssa. Palveluverkkoselvityksen etenemistä ja tehtyjen selvitysten johtopäätöksiä on esitelty kuntajohtajille kolmessa infotilaisuudessa 4.4., 20.6. ja 5.9.2023. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö on käynnistetty Hyte-neuvotteluissa 24.8. Porissa, jossa järjestökenttää edusti myös Satakunnan yhteisökeskus. Loppuvuoden aikana hyte-neuvottelut käydään jokaisessa kunnassa.

Hallituksen puheenjohtaja on myös esitellyt viikoittain erilaisissa tilaisuuksissa hyvinvointialueen toimintaa ja tilannetta. Yhteisiä asioita käsitellään myös kuukausittain Satakuntaliiton järjestämissä kuntajohtaja-kokouksissa.

Hyvinvointialue toivoo, että yhteistyö kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa on sujuvaa ja yhteydenpitoa käydään jatkossa matalalla kynnyksellä.