Siirry sisältöön

Hyvinvointialue esittää yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämistä talouden turvaamiseksi

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitukselle esitetään uusia talouden ja toiminnan säästötoimia käynnissä olevan muutosohjelman lisäksi. Esitetyillä säästötoimilla on henkilöstövaikutuksia, minkä johdosta henkilöstön kanssa aloitetaan vuoropuhelu yhteistoimintamenettelyssä.

Säästötoimien tavoitteena on vähentää henkilöstökuluja kaikkiaan 15 miljoonaa euroa. Päätavoite on hyvinvointialueen talouden tasapainottaminen ja alijäämien kattaminen vuoden 2026 loppuun mennessä.

Vuoden 2023 tilinpäätös on 50,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä tulee kattaa rahoituslain mukaan kolmen vuoden kuluessa. Vuoden 2024 talousarvio olisi arvioiden mukaan 56,5 milj. € alijäämäinen. Laki edellyttää, että vuodelle 2025 tulee laatia tasapainoinen tai ylijäämäinen talousarvio. Tässä vaiheessa on aloitettava kaikki toimenpiteet talouden velvoitteiden kuntoon saattamiseksi.

Talouden tasapainottamisessa pyritään ensisijaisesti kestäviin ja pitkäjänteisiin ratkaisuihin. Neuvotteluissa on tarkasteltavana kokonaisuus, jossa tarkastellaan organisaatiorakennetta, palveluverkkoa, hoitoketjuja ja palveluprosesseja sekä henkilöstöresurssin kohdentumista palveluihin tarkoituksenmukaisesti.

Tavoitellut säästöt ovat laskennallisesti arviolta enintään 400 henkilötyövuotta. Yhteistoimintamenettelyn kohteena on koko henkilöstö. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitehtävissä työskentelevien osalta henkilöstövähennyksiä ei tavoitella, mutta ne saattavat olla seurauksena, mikäli toimipaikka tai työtehtävä muuttuu, eikä henkilö ota vastaan tarjottua tehtävää.

Henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa käydään vähintään kuuden viikon ajan neuvotteluita eri vaihtoehdoista yhteisten toimenpiteiden löytämiseksi. Yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämisestä sekä tuloksesta päättää aluehallitus.

Yhteistoimintaneuvottelut herättävät luonnollisesti huolta henkilöstön keskuudessa. Henkilöstöä pidetään ajan tasalla linjauksista, joista neuvotteluissa yhteisesti sovitaan. Henkilöstö saa tietoa yhteistoimintaneuvotteluista erityisesti esihenkilöidensä kautta, henkilöstöinfoista ja intranetistä sekä henkilöstöjärjestöiltään.