Siirry sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön neuvottelut ovat käynnistyneet Satakunnassa

Uutinen

Hyvinvointialueuudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuolto muuttui rakenteellisesti ja hallinnollisesti. Uudistus vaikuttaa myös kuntien, hyvinvointialueen ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön. Sote-järjestämislain 7 §:ssä määritellään, että hyvinvointialueen tulee neuvotella kerran vuodessa alueen kuntien ja muiden hyvinvointialueen alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien alueen toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä (hyte) koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta. Satakunnassa hyte-neuvottelut käynnistyivät 24.8. Porissa. Loppuvuoden aikana neuvottelut käydään jokaisessa kunnassa.

Ensimmäisissä neuvotteluissa saatiin käynnistettyä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö. Neuvotteluihin osallistui hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö sekä Porin kaupungin ja järjestön edustuja. Alueen järjestökenttää edusti Satakunnan yhteisökeskus.

Porin neuvotteluissa käyty keskustelu oli rakentavaa ja yhteiseen tavoitteeseen pyrkivää hyvässä hengessä. Neuvotteluissa kirkastui yhteinen näkemys asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen merkityksellisyydestä ja painopisteistä.

“Yhteisinä hyvinvoinnin ja terveyden painopisteinä tunnistettiin muun muassa nuorten mielen hyvinvointi, liikkuminen ja terveelliset elintavat”, kertoo hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Pauliina Hietasalo.

Toimijoiden välinen yhteistyö on avainasemassa onnistumisessa. Vastinparien löytämisen jälkeen yhteistyötä on hyvä jatkaa.

 ”Tavoitteena on, että Porissa laaja-alainen yhteistyö sujuu vähintään yhtä hyvin kuin ennen sote-uudistusta. Porissa hyvinvointialue tavoittaa noin 85 000 asiakastaan. Saumattomalla yhteistyöllä voimme edistää porilaisten terveyttä ja hyvinvointia.” Toteaa Porin kaupungin strategia- ja hyvinvointijohtaja Tomi Lähteenmäki.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön neuvottelut ovat käynnistyneet Satakunnassa, toimijat koolla valtuustosasalissa