Siirry sisältöön

Hoitotieteen tutkimus laajenee ja vahvistuu Satakunnassa

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialue jatkaa aktiivista tutkimus- ja koulutusyhteistyötä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa. TtT Minna Stolt aloitti elokuussa hoitotieteen professorin tehtävässä, joka sijoittuu fyysisesti Satakunnan hyvinvointialueelle ja hallinnollisesti Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen laitokseen. 

Hoitotieteen professori Minna Stolt kuvattuna Satasairaalan S-rakennuksessa.
Hoitotieteen professori Minna Stolt.

Hoitotieteen professorin tehtävä on tehdä, ohjata ja johtaa tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Professori tekee tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen toimijoiden ja myös Satakunnan oppilaitosten kanssa. 

Hoitotieteellinen tutkimus ja koulutus on laajasti esillä Satakunnan hyvinvointialueella. Väitöskirjatutkijat, post doc -tutkijat ja tutkimuksesta kiinnostuneet kokoontuvat säännöllisesti professori Stoltin johdolla keskustelemaan ajankohtaisista tutkimukseen liittyvistä asioista. Turun yliopiston koordinoimat avoimen yliopiston hoitotieteen aineopinnot toteutuvat ja tarjoavat yliopisto-opinnoista kiinnostuneille mahdollisuuden kehittää osaamistaan. Myös Turun yliopiston hoitotieteen tutkinto-opiskelijoiden perusopetusta voidaan tarvittaessa hajauttaa Satakuntaan, jos satakuntalaisia opiskelijoita on vuosikursseilla riittävästi. Näiden lisäksi hyvinvointialueella on lukuisia hoitotieteen tutkimusprojekteja, jotka joko koordinoidaan hyvinvointialueelta tai tutkimuksen aineistonkeruu toteutuu alueella.  

Stolt näkeekin tärkeäksi Satakunnan alueella olevien tutkijoiden urakehityksen tukemisen.  

− Hyvinvointialue sekä muut alueen toimijat, kuten koulutusorganisaatiot, tarvitsevat akateemisesti korkeakoulutettuja henkilöitä uudistamaan käytänteitä ja rakenteita sekä myös rakentamaan uusia tutkimusavauksia ja siten pätevöitymään myös tutkijan uralla, Stolt toteaa.

− On tärkeää kehittää olemassa oleva työskentelytapoja ja kehittää uusia. Satakunnan alueella on tehty hyvää ja systemaattista tutkimustyötä pitkän aikaa. Jatkossa tarvitaankin näyttöön perustuvan toiminnan vahvistamista ja hyvinvointialueella tehdyn tutkimuksen tulosten hyödyntämistä käytännön työssä. 

Stoltin keskeisin tutkimusalue kohdentuu kuntoutumisen ja toiminnallisen terveyden tutkimukseen 

Minna Stoltin keskeisin tutkimusalue on kuntoutumisen ja toiminnallisen terveyden tutkimus eri potilasryhmissä. Tämän lisäksi hänen tekee tutkimusta hoidon laadun arvioinnin ja terveysalan ammattilaisten osaamisen näkökulmista. Stolt on kehittänyt hoitotyöntekijöiden käyttöön potilaiden jalkaterveyden tilan arviointiin arviointimittarin, joka on käytössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluissa.  Mittarilla arvioidaan jalkaterveyden taso ja sen perusteella laaditaan suunnitelma jalkaterapiatarpeesta. Mittaria tullaan tarjoamaan ja markkinoimaan Satakunnassa esimerkiksi ikääntyneiden kotihoitoon tai ympärivuorokautisen asumisen palveluihin. 

− Olen pohjakoulutukseltani jalkaterapeutti ja tehnyt alaraajoihin, jalkaterveyteen ja laajemmin kuntoutumiseen sekä toiminnallisen terveyteen kohdistuvaa tutkimusta yli 10 vuotta. Olen iloinen päästessäni rakentamaan uutta tämän tutkimusalueen saralla Satakunnan hyvinvointialueelle, kertoo Stolt innostuneena. 

Foot@Work -hanke käynnistyy edistämään hoitotyöntekijöiden alaraajaterveyttä 

Satakunnan hyvinvointialueella alkaa ensi vuoden alusta alkaa Stoltin johtama kahden vuoden mittainen hoitotyöntekijöiden alaraajaterveyttä edistävä hanke, Foot@Work, jonka tavoitteena on vahvistaa hoitotyöntekijöiden alaraajojen lihasvoimaa, liikkuvuutta ja kestävyyttä sekä heidän osaamistaan alaraajavaivojen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Tutkimus tuottaa näyttöön perustuvan intervention työterveyshuollon toimijoiden työkaluksi ja myös esihenkilöille työhyvinvoinnin johtamisen tueksi.  

− Olen todella iloinen päästessäni edistämään hoitotyöntekijöiden alaraajaterveyttä. Hoitotyö on fyysisesti raskas työ ja se kuormittaa erityisesti alaraajoja. Toivon, että tämän tutkimuksen kautta pystytään edistämään hoitotyöntekijöiden alaraajojen hyvinvointia ja siten työssä jaksamista, kertoo Stolt.