Siirry sisältöön

Hoito Satasairaalan kirurgian klinikassa on tutkitusti turvallista ja laadukasta

Uutinen

Plastiikkakirurgi Ira Saarinen väittelee 10.11.2023 aiheesta Kirurgiset komplikaatiot: Satasairaalan komplikaatiorekisteri ja kirurgisiin toimenpiteisiin liittyvät riskitekijät

Kirurgisten komplikaatioiden riski liittyy kaikkeen leikkaustoimintaan.

− On tärkeää huomata, että kirurgisia komplikaatioita esiintyy, vaikka varsinaista hoitovirhettä ei ole tapahtunut, kertoo Ira Saarinen. − Kirurgisten komplikaatioiden on todettu olevan yhteydessä muun muassa potilaan perussairauksiin ja päivystysleikkauksiin.

Kirurgiset komplikaatiot aiheuttavat lisäkustannusten lisäksi huomattavaa haittaa potilaille. Kirurgisten komplikaatioiden mittaaminen ja raportoiminen on ollut haastavaa, koska komplikaatiot voivat vaihdella vaikeusasteeltaan haavatulehduksesta aina henkeä uhkaaviin tilanteisiin.

− Tieteellisestä kirjallisuudesta ei löydy montaa artikkelia, joiden mukaan sairaalat seuraisivat systemaattisesti omia tuloksiaan kirurgisten komplikaatioiden osalta, ja tutkimukseni mukaan kirurgisiin komplikaatioihin liittyvissä tiedonkeruumenetelmissä ja komplikaatioiden luokittelussa on maailmalla suurta vaihtelua, toteaa Saarinen.

Kirurgian klinikalle luotu komplikaatiorekisteri on komplikaatioiden seurannan työkalu

Väitöskirjan tavoitteena oli luoda kaikki kirurgian alat kattava komplikaatioita mittaava rekisteri, joka hyödyntää olemassa olevaa sähköistä sairaskertomusjärjestelmää. Satasairaalaan luotiin pilottihankkeena koko kirurgian klinikan laajuinen komplikaatiorekisteri vuonna 2016. Tarkoituksena oli tutkia, miten kirurgisten komplikaatioiden mittaaminen sairaalatasolla onnistuu, mitkä potilaaseen liittyvät tekijät ovat yhteydessä kirurgisiin komplikaatioihin, ja kuinka paljon komplikaatioita Satasairaalassa esiintyy.

Satasairaalan rekisteriin kirjattiin komplikaatiotieto 4529 potilaalta kolmen vuoden aikana (2016-2018). Kirurgisia komplikaatioita todettiin 17.2 %:lla potilaista, ja 4.6 % luokiteltiin vakaviksi. Tämä vastaa hyvin maailmalla mitattuja tuloksia, joten kirurgisten komplikaatioiden ilmaantuminen Satasairaalassa on hyvällä ja turvallisella tasolla.

− Satasairaalan kirurgisen komplikaatiorekisterin luominen on ollut uraauurtavaa työtä, kertoo Saarinen tyytyväisenä. – Luotettavan komplikaatioiden seurantajärjestelmän perusteella voimme todeta, että kirurgiseen hoitoon liittyvät komplikaatiot ovat määrällisesti samaa tasoa kuin maailmalla keskimäärin. Hoitomme on hyvää ja luotettavaa.

Tutkimuksen mukaan koko sairaalan laajuinen komplikaatioiden seurantajärjestelmä pystyy ilman merkittäviä lisäkustannuksia tuottamaan luotettavaa tietoa riskiin suhteutetusta komplikaatioesiintyvyydestä.

Potilaskohtaisen komplikaatioriskin määritteleminen ja potilasohjaus

Tulosten mukaan potilaskohtaisen riskin määrittämiseen saattaa riittää muutama kliininen mittari. Erityisesti potilaan yleistila ja muut sairaudet sekä ravitsemustila näyttävät olevan riski kirurgisille komplikaatioille. Nämä on syytä ottaa huomioon, jos tehdään tulosvertailuja eri sairaaloiden välillä. Erityisesti monisairaiden potilaiden osalta on tärkeää miettiä myös konservatiivisia hoitokeinoja kirurgisen hoidon sijaan.

Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, missä määrin potilaan informointi ja ohjaus sekä potilaan kokemus hoidon laadusta ovat yhteydessä komplikaatioiden esiintyvyyteen kotiutuksen jälkeen.  Tulosten mukaan potilaskohtaisen ohjauksen tarve vaihtelee yksilöllisesti, ja potilasohjauksella ja potilaan kokemalla laadulla saattaa olla yhteyttä leikkauksesta toipumiseen ja komplikaatioiden esiintymiseen. Potilaskohtaiseen ohjaukseen keskittyminen korostuu, kun on painetta lyhentää hoitojaksoja kohti päiväkirurgista toimintaa.

Väitöstilaisuus perjantaina 10.11.2023

Plastiikkakirurgian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Ira Saarisen väitöskirja

Surgical complications: a hospital-wide registering system and factors associated with surgical complications

Turun lääketieteellisessä tiedekunnassa tarkastetaan perjantaina 10.11.2023 klo 12 alkaen Satasairaalan auditoriossa N2. Vastaväittäjänä toimii professori Virve Koljonen Helsingin yliopistosta. Tilaisuutta valvoo professori Harri Hakovirta Turun lääketieteellisestä tiedekunnasta.  Väitöskirjan ohjaajina toimivat Professori Antti Kaipia/Turun Yliopisto/TAYS ja professori Antti Malmivaara/THL.

Suomenkieliseen tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä, jonka linkki löytyy tästä osoitteesta: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/vaitos-kirurgia-ll-ira-saarinen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Ira Saarinen on kotoisin Porista ja on kirjoittanut ylioppilaaksi Porin suomalaisesta yhteislyseosta 1994. Hän työskenteli Satasairaalassa plastiikkakirurgian erikoislääkärinä 2010-2018, ja työskentelee edelleen Satasairaalassa vierailevana plastiikkakirurgina ajoittain. Nykyään hän asuu Seinäjoella.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa 

https://www.utupub.fi/handle/10024/175918(siirryt toiseen palveluun)