Siirry sisältöön

Henkilökohtaisen avustajan työn neuvontaa tehostettu ja seurantaa lisätty 

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialue maksaa palkan noin 1000 henkilökohtaiselle avustajalle. Näiden työntekijöiden työnantaja on vammaispalvelulain mukaisesti vaikeavammainen henkilö, vaikka palkka tuleekin hyvinvointialueelta. 

Hyvinvointialueella on katsottu tärkeäksi ohjata työnantajia toimimaan lain ja työehtosopimuksen mukaan esimerkiksi ylitöiden teetättämisessä. Henkilökohtaisen avustajan keskimääräinen säännöllinen työaika on korkeintaan 40 tuntia viikossa. Sen voi ylittää vain erillisellä hakemuksella. Ylityötä ei voi teetättää esimerkiksi merkitsemällä tuntilistaan ylityötunnit tavallisina työtunteina, sillä silloin avustaja ei saa ylityökorvausta. Jos työnantajamallilla ei ole löytynyt riittävästi avustajia, on työnantajia ohjattu hankkimaan osa avustajista palveluntuottajilta.   

Ylitöitä, työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta koskevaa neuvontaa on tehostettu hyvinvointialueella ja seurantaa lisätty, sillä hyvinvointialue voi vammaispalvelulain mukaan toimia vain sijaispalkanmaksajana. Hyvinvointialue siis korvaa avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kohtuulliset ja välttämättömät kustannukset. Neuvonnan tehostamisesta on tiedotettu työnantajia kesän ja alkusyksyn mittaan.  

Työnantajan oleellinen tehtävä on käyttää työnjohto-oikeutta, eli työnantaja on päävastuussa teettämästään työstä. Jos työnantaja teetättää työtä avustajalla enemmän tai eri tavalla kuin tunteja on myönnetty, eikä tee tarvittaessa hakemusta lisätöiden tai ylityön korvaamisesta, työnantaja on velvollinen korvaamaan palkan avustajalle itse. Ylityötunteja voidaan perustellusta syystä korvata, mutta ylityö ei voi olla suunniteltua tai jatkuvaa.  

Hyvinvointialue arvostaa kaikkien avustajien tekemää työtä. Siksi on tärkeää, että työsuhteissa noudatetaan lakeja ja työehtosopimusta.