Siirry sisältöön

Henkilökohtainen apu mahdollisen lakon aikana

Uutinen

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on antanut lakkovaroituksen koko
maahan koskien henkilökohtaisen avun työnantajamallia. Mahdollinen lakko
alkaa 6.6.2023 ja päättyy 12.6.2023. Lakko koskee ainoastaan A-palkkaryhmän avustajia. JHL on rajannut lakon ulkopuolelle tehtävät, joiden tekemättä jättäminen uhkaisi henkeä tai terveyttä. Lisäksi JHL:n aiemmin käynnistämät lisätyön, ylityön ja vuoronvaihtojen kiellot sekä hakusaarto jatkuvat toistaiseksi koko maassa.

Lakon aikana omainen voi avustaa

Mikäli avustajasi ei saavu lakon vuoksi töihin, voi omainen toimia lakon
keston ajan avustajana ilman erillistä vammaispalvelupäätöstä. Omaisen
kanssa tehdään työsopimus, joka toimitetaan palkanlaskentaan yhdesä
tuntilistan kanssa.

Mikäli avustaja on lakossa, eikä sinulla ole omaista tai
muuta läheistä, joka voisi lakon aikana avustaa, ole yhteydessä omaan
sosiaalityöntekijääsi.