Siirry sisältöön

Hallitustiedote 3.4.2023

Uutinen

Erityis- ja sairaalapalvelut toimialueen vt. toimialuejohtajaksi nimettiin psykiatrian vastuualueen vastuualuejohtaja, ylilääkäri Jukka Kärkkäinen 11.04.2023 alkaen. Kärkkäinen toimii virkaa tekevänä joko viran täyttämiseen tai viimeistään 30.8.2023 asti.

Aluehallitus päätti yksimielisesti hyväksyä lakisääteisten vaikuttamistoimielimien nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston toimintaa ohjaavat toimintasäännöt. Erityisesti vammaisuuden monialaisuuden varmistamiseksi tulee käydä neuvottelut kuntien kanssa ennen kuin jäsenten valinta seuraavalla valtuustokaudella toteutetaan. Vaikuttamistoimielimien toimintasäännöt valmisteltiin yhteistyössä vaikuttamistoimielimien edustajien kanssa vuonna 2022.

Aluehallitus hyväksyi toimintaohjeen väärinkäytösten ilmoituskanavan käyttöön ja ilmoittajan suojeluun sekä antoi hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhilalle oikeuden nimetä arviointiryhmään väärinkäytösilmoitusten käsittelijät ja hyväksyä toimintaohjeeseen merkitykseltään vähäiset muutokset. Toimintaohjeessa kuvataan keskeiset menettelytavat ilmoituskanavan käyttöön, ja miten ilmoittajan suojelusta huolehditaan Satakunnan hyvinvointialueella. Väärinkäytösten ilmoituskanava on toiminto, jonka kautta voi ilmoittaa vakavista väärinkäytös- tai korruptioepäilyistä luottamuksellisesti siten, että ilmoittajaan ei kohdistu ilmoituksen vuoksi vastatoimia. Väärinkäytösten ilmoituskanava perustuu lakiin Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta, jonka perustana on EU:n ns. whistleblower-direktiivi.

Sähkömarkkinan muutoksesta johtuen Tiilimäen kampusalueen jäähdytyskustannukset ylittivät vuonna 2022 merkittävästi niihin budjetoidut varat. Aluehallitus valtuutti teknisen johtajan Kari-Matti Haapalan sopimaan Pori Energian kanssa voimassaolevan jäähdytyssopimuksen päivittämisestä, muun muassa sopimuksen hintaperiaatteista, teho- ja energiamaksuista sekä rakennusten kaukokylmäverkkoon liittymisen aikataulusta.

Hyvinvointialueen ostolaskujen ja menotositteiden yleishyväksymisoikeudet myönnettiin konsernipalveluiden toimialuejohtaja Tero Mäkirannalle ja talousjohtaja Jyrki Vataselle 1.1.-30.6.2023 väliselle ajalle. Syynä on ostolaskuruuhkan nopea purkaminen.

Pelastuslaitoksen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa tasapuolinen hakeutuminen vastuutehtäviin. Kelpoisuusehtojen määrittelyssä otetaan huomioon tehtävissä tarvittavat valmiudet sekä pelastuslaitoksen henkilöstön yleinen koulutus. Aluehallitus päätti, että pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisy -vastuualueen valvontatoiminnan vastuuyksikön päällikön muodolliseen kelpoisuusehtoon lisätään myös teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu tutkinto kaiken aikaisemman muun edellytetyn koulutuksen, kokemuksen ja osaamisen lisäksi.

Aluehallitus kävi keskustelua valtakunnansovittelijan sovintoratkaisusta, joka koski Sote ry:n ja KT:n syksyllä 2022 hyväksymää valmiuslain erityisolosuhteisiin perustuvaa koronapalkkiota. Kertapalkkion saajien selvittämiseksi hyvinvointialue on käynyt paikallisneuvottelut pääsopijajärjestöjen kanssa. Satakunnan hyvinvointialue maksaa henkilöstölle sovintoratkaisun mukaisesti palkkiot, mutta laskuttaa ne vuoden 2020 palvelussuhteen perusteella edelleen kunnilta ja kuntayhtymiltä näiden tekemien varausten mukaisesti. Käydyssä keskustelussa todettiin, että kunnilla on mahdollisuus huolehtia koronakorvausten maksamisesta silloiselle henkilöstölleen laajemmin kuin sovintoratkaisussa edellytetään.