Siirry sisältöön

Ensihoitopalvelut, rakennusten investoinnit ja sairaanhoitopiirin tilinpäätös esillä aluehallituksessa 

Uutinen

Aluehallitus keskusteli kokouksessaan ensihoitopalveluiden järjestämisestä vuosien 2024-2025 osalta. Ensihoitopalveluita on esitetty tuotettavaksi monituottajamallilla, jonka mukaisesti ensihoitoa tuotettaisiin sekä hyvinvointialueen oman tuotannon, että yksityisen palvelutuotannon avulla. Monituottajamallin mukaisesti hyvinvointialueen tuotannon sisältä pyrittäisiin yhdessä muiden sote-toimijoiden ja pelastuslaitoksen toimialueen kanssa hakemaan synergiaetuja, jotka tuottavat säästöjä, mutta eivät heikennä potilaiden saavuttamista tai heidän tarvitsemansa hoidon laatua.  

Aluehallitus merkitsi asian valmistelun tiedoksi ja jatkaa asian käsittelyä jatkovalmistelun jälkeen 6.3.2023 kokouksessaan.  

Hyvinvointialueen omistamien rakennusten investoinnit vahvistettiin vuodelle 2023

Aluehallitus vahvisti kokouksessaan vuodelle 2023 suunnitellut hyvinvointialueen omistamien rakennusten peruskorjaukset ja kunnossapitoinvestointien kohdentamisen. Peruskorjauksiin on osoitettu 3 000 000 euroa ja kunnossapitoinvestointeihin 3 400 000 euroa. Aluehallitus valtuutti teknisen johtajan ja rakennuttajajohtajan muuttamaan päätöksellään määrärahojen kohdentamista investointeihin varatun määrärahan puitteissa.   

Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen ennakkotiedot merkittiin tiedoksi

Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2022 tilinpäätöksen alustavat ennakkotiedot merkittiin tiedoksi. Jäsenkunnille on helmikuun alussa toimitettu jäsenlaskutusten ennakkotieto jäsenkuntien tilipäätöskirjauksia varten.   

Satakunnan sairaanhoitopiirin viimeisen tilinpäätöksen valmistelussa on otettava huomioon hyvinvointialueen voimaanpanolaki, jonka mukaan kuntayhtymien jäsenkuntien on katettava kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä kuntalain säännösten mukaisesti ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle. Vastaavasti taseeseen kertyneen ylijäämän käsittelystä kuntayhtymän jäsenkunnat päättävät kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti.