Siirry sisältöön

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös hyväksyttiin

Uutinen

Aluehallitus päätti hyväksyä ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen vuodelle 2024. Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Satakunnan hyvinvointialueella tapahtuvaa ja hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevaa ensihoitoa. Vuoden 2024 palvelutasopäätös noudattaa palvelurakenteeltaan vuoden 2023 rakennetta. Ensihoitopalvelu tuotetaan monituottajamallilla. Muutokset vuoden 2023 toimintaan liittyvät lähinnä yksittäisen ensihoitoyksikön asemapaikan muutokseen sekä vaativan tilanneyksikön määritelmään.

Hyvinvointialue tuottaa itse kenttäjohtotoiminnot ja 10 kpl (24/7) välittömän valmiuden hoitotason ensihoitoyksikköä sekä yhden (12/7) yksikön. Yksityinen palveluntuottaja tuottaa 5 kpl (24/7) välittömän valmiuden hoitotason ensihoitoyksikköä vuonna 2023 solmitun sopimuksen mukaisesti. Hyvinvointialueen itse tuottamista ensihoitoyksiköistä 4/10 on vaativan hoitotason yksiköitä. Vaativan ensihoidon yksiköissä on erityisvaatimuksia henkilöstön osalta. Vaativan hoitotason yksiköt ovat kalustoltaan ja lääkevalikoimaltaan erikoisvarusteltuja. Yksiköt on suunniteltu hoitamaan erityisesti kriittisesti sairaimmat ensihoidon potilaat.

Ensihoitopalvelun toimintaan kuuluvat lisäksi kiireettömien ensihoitotehtävien hoidon tarpeen arvio 24/7 sekä kaksi Combilanssia. Combilanssi-toiminta perustuu akuuttivastuualueen keskinäiseen synergiaan ja toiminta toteutetaan yhteistyössä akuuttikotikeskuksen kanssa. Hyvinvointialueella toimii yksi hyvinvointialueen tuottama, kiireettömiä ambulanssilla tehtäviä potilassiirtoja varten tarkoitettu perustason yksikkö.

Ensihoitopalveluun kuuluu ensivasteen käyttö erikseen määritellyissä tehtävissä ja tehtäväluokissa. Ensivasteen käyttö hyvinvointialueella noudattaa ensisijaisesti valtakunnallisia ensihoitojaoksen suosituksia hälytysohjeiden osalta sekä hätäensiapuosaamisen ja –välineistön osalta Suomen pelastusalan keskusliiton (SPEK), SPR:n ja Meripelastusseuran yhteistä ohjeistusta.

Kankaanpäässä on käynnistynyt kuuden kuukauden pituinen synergia-ambulanssipilotti, jossa yksikkö miehitetään synergiassa pelastuksen kanssa.

Lääkäriyksikkö on hälytysvalmiudessa päivittäin. Finnhems-lääkärihelikopteriyksiköt tukevat Seinäjoelta, Turusta ja Tampereelta oman hälytysohjeensa mukaisti tietyissä erikseen määritetyissä tehtäväluokissa.

Tavoitteet potilaiden tavoittamisajoista, eli hätäkeskuksen antamasta hälytyksestä siihen, kun ensimmäinen ensihoitopalveluun kuuluva mikä tahansa yksikkö saapuu kohteeseen, pidetään vuoden 2023 tasolla.

Hyvinvointialueen ensihoitopalvelun järjestäminen perustuu terveydenhuoltolakiin ja ensihoitoasetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain asettamassa viitekehyksessä. Tavoiteasettelu on laadittu yhdenmukaiseksi ja hyväksytty Länsi-Suomen yhteistyöalueen (LS-YTA) ensihoidon ohjausryhmässä terveydenhuoltolain mukaisesti.

Kiinteistö Oy Satakruunu ja valtuustoaloitteet käsiteltiin

Aluehallitus nimesi Satakunnan hyvinvointialueen omistamaan Kiinteistö Oy Satakruunun hallitukseen jäsenet, jotka ovat Tero Mäkiranta pj., Anna Alarautalahti-Heurlin, Kari-Matti Haapala, Sari Tiilikainen ja Sari Landvik. Satakunnan hyvinvointialueen ja koy Satakruunun välisiä vuokrasopimuksia muutettiin vastaamaan asumisyksikkökohtaista kustannusrakennetta. Koko sopimuskannan vuokrasopimuksia päätettiin nostaa 9,5 eurosta /m² 10,5 euroon /m² kuukaudessa.

Aluehallitus käsitteli vastineet valtuustoaloitteesiin koskien kumppanuussopimuksia ja kuntouttavaa työtoimintaa, ikääntyneiden kotiin annettavien ruokapalvelujen järjestämistä, silmäterveyden seurannan kehittämistä sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden omantunnon vapauden turvaamista työjärjestelyin, mistä lisätietoa pykälissä 121-124: Aluehallitus, kokous 23.4.2024 | Satakunnan hyvinvointialue (cloudnc.fi)(siirryt toiseen palveluun).

Aluehallitus hyväksyi järjestämislakiin perustuvan Satakunnan hyvinvointialueen selvityksen Sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle lähetettäväksi.

Aluehallitus hyväksyi 2M-IT Oy:n päivitetyn osakassopimuksen sekä valtuutti hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan osakassopimus. 2M-IT Oy toimii muun muassa Satakunnan hyvinvointialueen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisena hankintayksiköiden sidosyksikkönä.