Siirry sisältöön

Asumispalvelut siirtyivät vuodenvaihteessa kunnilta hyvinvointialueelle – vuokrasopimuksiin ei muutoksia

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa kuntien tuottamat sosiaali- ja terveydenhuollon asumispalvelut siirtyivät kunnilta Satakunnan hyvinvointialueen vastuulle. Satakunnan hyvinvointialueelle kunnista siirtyi noin 1500 vuokralaista.  

Vuokrasopimuksiin ei ole tulossa muita muutoksia tässä vaiheessa kuin vuokranantajan vaihtuminen kunnasta hyvinvointialueeksi.

Tammikuun laskutus viivästyy

Muutos asumispalvelusopimusten siirrosta kunnilta hyvinvointialueen omaan järjestelmään on edelleen kesken tietoteknisten haasteiden vuoksi.  

Tammikuun vuokralaskut tullaan laskuttamaan osittain takautuvasti, sillä asukasvuokrien perinnässä ja vuokrasopimusten teossa on siirtymävaiheessa ollut käytössä monia erilaisia toimintatapoja ja laskutusjärjestelmiä. Laskutuskäytäntö yhtenäistetään kevään aikana kaikissa asumispalveluyksiköissä, kun yhtenäiset toimintatavat ja mallit on saatu luotua sote-asumispalveluihin.  

Vuokra-asioihin liittyvät tiedustelut voi lähettää sähköpostilla: vuokrat@sata.fi