Siirry sisältöön
Palvelu

Omaishoidon tuki

Omaishoito tarkoittaa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. 

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet perustuvat lakiin omaishoidon tuesta (937/2005). 

Omaishoidon yleiset myöntämisedellytykset ovat: 

  • henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa 
  • hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaa- maan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla 
  • hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia 
  • omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää 
  • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista

Omaishoitaja on hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Omaishoidon tuesta tehdään hoitajan ja hyvinvointialueen välillä sopimus. Lisäksi omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. 

Omaishoidon tuen maksuluokat 2024 

Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitopalkkioon tulee vuosittain indeksitarkastukset. Hoitopalkkiot on jaettu neljään eri maksuluokkaan: 

I maksuluokkahoitopalkkio 654,39 € / kk  
II maksuluokkahoitopalkkio 981,59 € / kk
III maksuluokkahoitopalkkio 1 745,05 € / kk
IV määräaikainen siirtymävaihehoitopalkkio 1 308,79 € / kk
Lisäksi ennakoiva tuki218,13 € / kk

Jos hoidettava saa säännöllisesti ja runsaasti muita palveluja, esim. kotihoitoa 30 tuntia kuukaudessa tai henkilökohtaista apua 40 tuntia viikossa voidaan palkkioluokkaa alentaa yhtä tai kahta alempaan maksuluokkaan. 

Omaishoidon tuen hakeminen

Hakemus viedään tai lähetetään postitse seuraaviin toimipisteisiin:

ToimipisteetOsoitteetMihin hakemuksetOnko postilaatikko?
Eura Sote-keskusTerveystie 3 27510 Euratuonti/postitseOn 
SäkyläVälskärintie 5, 27800 Säkylätuonti/postitseOn 
HuittinenRisto Rytin katu 36, 32700 Huittinentuonti/postitseOn, luukku linja-autoaseman puoleisessa päädyssä oven pielessä
Kessote
Eurajoki JokisimpukkaRantaperentie 1, 27100 Eurajokituonti/postitseOn,virka-aikana sähköovien jälkeen oikealla puolella
Harjavalta HopearantaSuvannontie 2, 29200 HarjavaltaPostitse tai kirjeluukkuunKirjeluukku pääovista tullessa vasemmalla toimistossa
Rauma Kaunisjärven hyvinvointikeskusSteniuksenkatu 4, 26100 Raumatuonti/postitseOn, ulko-oven vieressä
Rauma MansikkapaikkaSteniuksenkatu 6, 26100 Raumatuonti/postitsePostilaatikko Steniuksenkatu 4, Hyvinvointikeskus
Pori Viikkarin ValkamaJuhana Herttuankatu 17, 28100 Porituonti 2. krs/postitseOn, sisäpihalla
PosaKeskuskatu 42, 38700 KankaanpääPostitse tai kirjeluukkuunKirjeluukku ovella

Lisätietoa omaishoidon tuesta voi kysellä asiakasohjauksen puhelinnumerosta 044 701 0328.

Omaishoito

Vastuuyksikön päällikkö

Tarja Hagback 044 701 6601

Esihenkilö: Pori, Ulvila, Kankaanpää, Karvia, Jämijärvi, Pomarkku, Siikainen, Merikarvia

Heidi Hissa 044 701 0187

Esihenkilö: Rauma, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Eura, Säkylä, Huittinen

Heli Ruohola 044 773 0246

Omais- ja perhehoidon yhteyshenkilö

Anu Kärki 044 773 0214

Palveluohjaajat

Eura yli 65 v

Eija-Riitta Jakonen 044 422 4272

Säkylä, Pori, Ulvila yli 65 v

Taina Vehmanen 044 732 8120

Huittinen yli 65 v

Niina Kuisma 044 457 5297

Huittinen alle 65 v ja Eurajoki, Harjavalta, Nakkila, Kokemäki alle 18v

Anni Kivelä  044 773 0119

Eurajoki, Harjavalta, Nakkila ja Kokemäki yli 65 v

Marita Lappi 044 312 4929

Eurajoki, Harjavalta, Nakkila ja Kokemäki yli 65v 

Mari Kokko  044 747 5988

Rauma  yli 65 v

Kerttu Hakonen 040 172 9525
Anu Pulliainen 044 403 7909
Kristiina Salvi 044 793 3366

Rauma, Eurajoki, Harjavalta, Nakkila ja Kokemäki 18-64 v 

Teija Taipalus 050 305 4182

Rauma alle 18v, Eura ja Säkylä alle 65v

Jatta Kurppa  041 732 3958

Kankaanpää, Karvia, Jämijärvi, Pomarkku, Merikarvia yli 65 v

Ilona Taipale 040 652 4255

Kankaanpää, Karvia, Jämijärvi, Pomarkku, Merikarvia yli ja alle 65 v

Mervi Alitalo 040 662 4362

Pori, Ulvila alle 18 v

Maarit Hultqvist 044 701 6615

Pori, Ulvila yli 65 v 

Eija Kuusela 044 701 8560
Ulla Santala/ vs Kati Riihikallio 044 701 6617
Marita Hakala  044 701 0808
Stina Isberg 041 732 2401
Sari Aronen 044 701 6623
Anna Pajala 044 701 4573

Pori, Ulvila yli ja alle 65 v 

Katja Salonen / vs. Saara Kaijanen 044 701 0532

Pori, Ulvila alle 65 v 

Marika Raitaniemi  044 450 3059

Omaishoitoa tukevat palvelut  

Omaishoidon lakisääteinen vapaa  

Hyvinvointialueen kanssa omaishoidon tuen sopimuksen tehneellä omaishoitajalla on hoitotyön sitovuuden perusteella oikeus 2-3 vuorokauden mittaiseen vapaaseen kuukaudessa. Omaishoitaja voi pitää kertyneet omaishoidon vapaansa kuukausittain tai kerätä vapaapäiviä enintään puolen vuoden ajalta. Omaishoitajan jaksamisen tukemiseksi suositellaan, että vapaat pidetään säännöllisesti kuukausittain. Vapaita ei voi pitää ennakkoon.  Omaishoitajan vapaisiin ei kuulu kuljetuksia. 

Lakisääteisten vapaiden aikana hoidon järjestelyyn vaikuttaa hyvinvointialueen käytössä olevat vaihtoehdot ja sillä on viime sijassa oikeus päättää vapaan järjestämistavasta. Omaishoitajan on hyvä sopia etukäteen omaishoidon tuesta vastaavan työntekijän kanssa vapaan pitämisestä ja sen aikaisesta hoitojärjestelystä.  

Vapaita ei voi käyttää akuutteihin, ennalta suunnittelemattomiin hoidettavasta tai hoitajasta johtuviin keskeytyksiin, esimerkiksi sairaalajaksoihin. 

Ympärivuorokautinen lyhytaikaishoito 

Omaishoidon vapaan aikainen hoito voidaan järjestää hoidettavalle soveltuvassa ympärivuorokautisessa asumispalveluyksikössä. Ensisijaisesti hoito järjestetään hyvinvointialueen omissa yksiköissä.  

Mikäli omaishoitaja tai hoidettava peruu sovitun lakisääteisen vapaan jakson alle kolme päivää ennen vapaan alkamista ilman perusteltua syytä, katsotaan lakisääteinen vapaa käytetyksi, vaikka se ei toteutuisikaan. Asiakasmaksua vapaasta ei peritä, jos se ei tosiasiassa toteudu. 

Yksi hoitovuorokausi kuluttaa yhden vapaan, asiakasmaksu 12,80 €/vrk. Mahdollisissa ylimenevissä hoitopäivissä/vuorokausissa noudatetaan palvelun mukaisia asiakasmaksuja. 

Sijaishoito toimeksiantosopimuksella 

Sijaishoito voidaan järjestää tekemällä omaishoidon tukea koskevassa laissa säädetyt edellytykset täyttävän täysi-ikäisen henkilön kanssa toimeksiantosopimus, jolla tämä sitoutuu ottamaan vastuun hoidettavasta hoitajan vapaiden aikana. Omaishoitaja hankkii itse soveltuvan sijaishoitajan, jonka kanssa toimeksiantosopimus tehdään.

Sijaishoito voi tapahtua joko hoidettavan tai sijaishoitajan kotona. Sijaishoitajalle maksettava palkkio on 1. maksuluokassa olevan hoidettavan sijaishoitajalle 89,31 € / vrk ja muissa maksuluokissa 110,32 € / vrk. Palkkio on veronalaista tuloa. 

Yksi hoitovuorokausi kuluttaa yhden vapaan, asiakasmaksua ei peritä. 

Tilapäinen perhehoito  

Omaishoidon lakisääteinen vapaa voidaan järjestää tilapäisenä perhehoitona niin, että hoito tapahtuu joko perhehoitajan tai hoidettavan kotona. Perhehoito voi olla ympärivuorokautista tai osapäiväistä. Perhehoidon käynti- ja tuntimääristä sovitaan erikseen omaishoidon tuesta vastaavan työntekijän kanssa. 

Yksi hoitovuorokausi kuluttaa yhden vapaan, asiakasmaksu 12,80 €/vrk. Mahdollisissa ylimenevissä hoitopäivissä/vuorokausissa noudatetaan palvelun mukaisia asukasmaksuja.