Siirry sisältöön
Selkotunnus.

Sotaveteraanit

Hyvinvointialue tarjoaa sotaveteraaneille ilmaiseksi:

 • hampaiden tarkastus, ehkäisevä hoito, proteettiset toimenpiteet (eli esimerkiksi tekohampaisiin liittyvät toimenpiteet)
 • terveyskeskusten lääkäripalvelu, myös kiirevastaanotto
 • erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynti
 • päivystyskäynti
 • sarjahoito
 • kotona annettavat terveyspalvelut, myös kotisairaanhoito
 • kotihoito ja kotipalvelu
 • ateriapalvelu (kotiin kuljetettavat ateriat, kohderuokailu, lounassetelit)
 • siivouspalvelu
 • pyykkipalvelu
 • turvapuhelin
 • kauppapalvelu
 • peseytymispalvelu ja saunapalvelu
 • asiointipalvelu ja saattajapalvelu
 • päiväkeskuspalvelu
 • jalkahoito
 • apuvälineet ja kodin pienet muutostyöt omaan vakituiseen asuntoon (tukikahvat, luiskat, kynnysten poisto)
 • sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu
 • omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen hoito
 • perhehoitolain mukainen pitkäaikainen perhehoito (poislukien asumiseen liittyvät kustannukset, muun muassa vuokra ammatillisessa perhekodissa)
 • osavuorokautinen perhehoito
 • sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen (poislukien asumiseen liittyvät kustannukset, muun muassa vuokra)
 • terveydenhuoltolain 24 §:n mukainen lääkinnällinen kuntoutus
 • lyhytaikainen asuminen asumisyksikössä
 • kotiin annettava perhehoito.

Saat maksuttomat palvelut käyttöösi, kun esität

 • sotilaspassin, josta näkyy rintamasotilastunnus
 • Kela-kortin, jonka kääntöpuolella on merkintä R
 • muun todistuksen, josta näkyy, että sinulla on rintamatunnus, rintamapalvelutunnus tai veteraanitunnus.