Siirry sisältöön

Muiden maiden kansalaiset

Jos potilaan kotimaa ei ole Suomi, potilaan täytyy esittää todistus, jotta hän saa sairaanhoidon samaan hintaan kuin suomalaiset potilaat.

Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen maissa ja Sveitsissä asuvien ihmisten pitää esittää eurooppalainen sairaanhoitokortti eli EHIC (European Health Insurance Card(siirryt toiseen palveluun)). Jos korttia ei ole, potilaalla pitää olla todistus, jolla hän saa kiireellisen sairaanhoidon. Todistukseen on merkitty sen voimassaoloaika.

Pohjoismaissa asuvilta ihmisiltä riittää, kun he esittävät passin tai henkilöllisyystodistuksen. Potilaan täytyy kertoa samalla kotimaansa osoite.

Iso-Britanniassa asuvien ihmisten pitää näyttä hoito-oikeuskortti. Sen on myöntänyt Iso-Britannia ja kortteja on erilaisia. Lue lisää korteista sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta.(siirryt toiseen palveluun) Potilaan täytyy kertoa samalla kotimaansa osoite.

Potilaalla voi myös olla eläkkeensaajan eurooppalainen sairaanhoitokortti. Sen myöntää Kela. Kela myöntää kortin suomalaisille eläkeläisille, jotka asuvat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen maissa. Myös Sveitsissä asuvat suomalaiset eläkeläiset saavat kortin.

Suomella on sopimus Kanadan Québeckin ja Australian kanssa sairaanhoitokulujen korvauksesta, mutta se koskee vain tiettyjä tilanteita. Saat sopimuksista lisää tietoa potilasmaksutoimistosta.

Jos hoito ei ole kiireellistä, pitää potilaan esittää E112 tai S2 -lomake (hoitoon hakeutujien ennakkolupa). Muussa tapauksessa häneltä peritään maksu, joka vastaa todellisia kustannuksia.

Muilta Euroopan unionin ulkopuolelta tulevilta ihmisiltä perimme kulut, jotka vastaavat todellisia kustannuksia sekä kiireellisestä että kiireettömästä hoidosta.

Perimme tavalliset potilasmaksut sellaiselta ihmiseltä, jonka kotikunta on Suomessa tai joka kuuluu Suomen sairausvakuutuksen piiriin. Hän voi kuitenkin olla jonkin toisen maan kansalainen.