Siirry sisältöön

Arkikuntoutuksella parannusta ikääntyneiden arkeen

Uutinen

Arki paremmaksi -toimintamalli on ikäihmisten parissa työskenteleville suunnattu käytännönläheinen työtapa, jonka tarkoituksena on lisätä ikääntyneiden arkeen hyvinvointia, liikuntaa ja mielekästä toimintaa. Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus –hankkeessa suunnitellun hyvinvointialueen yhtenäisen arkikuntoutuksen mallin viemiseksi käyttöön on koulutuksen saanut jo pitkälti toista sataa satakuntalaista kotihoidon esihenkilöä ja tiimien työntekijää.

Toimintamallissa kullekin kotihoidon asiakkaalle tehdään yksilöllinen, asiakkaan omiin tavoitteisiin, toiveisiin ja toimintakykyyn perustuva arjen viikkosuunnitelma, jonka toteutumista seurataan. Ammattilaisten lisäksi omaisillakin voi olla merkittävä rooli ikääntyneiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemisessa.

Monipuolisessa koulutuksessa on ammattilaisia opastettu ikääntyneiden arjen mielekkääseen toimintaan ja liikuntaan sekä hyvinvointiin elintapaohjauksen keinoin. Ennen kaikkea, koulutus on opettanut ammattilaisia tunnistamaan ja vastaamaan kotihoidon asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin hyvän ja mielekkään arjen turvaamiseksi.

Fyysinen aktiivisuus ja turvalliset asuinolot ensiarvoisen tärkeitä

Suurimpia haasteita ikäihmisten kotona pärjäämiselle aiheuttavat huonontunut toiminta- ja liikkumiskyky, jotka voivat heikentyä esimerkiksi sairastumisen tai tapaturman seurauksena nopeastikin.

– Toiminta- ja liikkumiskykyyn ja sitä kautta arjessa pärjäämiseen vaikuttavat myös esimerkiksi kivut ja säryt sekä lisääntyneestä passiivisuudesta johtuva yleinen lihasvoiman ja tasapainon heikentyminen, kertovat Arki paremmaksi -toimintamallin kouluttajat, fysioterapeutit Ella Kivipelto ja Meiju Paunu.

Ikäihmisten arjen sujuvuuteen vaikuttaa moni muukin asia. Välttämättömiin palveluihin, kuten kauppaan, apteekkiin tai esimerkiksi lääkäriin tai fysioterapeutin vastaanotoille voi olla hankalaa kulkea. Liikkumista voi rajoittaa myös yleinen turvattomuuden tunne. Varsinkin yksin elävät saattavat myös kokea pelkoa kaatumisesta ja siksi varovat liikkumista. Fyysisestä aktiivisuudesta huolehtiminen on kuitenkin tärkeää. Säännöllinen liikunta auttaa parantamaan ja ylläpitämään lihasvoimaa ja tasapainoa.

– Monet ikäihmiset asuvat vanhoissa taloissa, jotka eivät ole esteettömiä. Niissä on portaita ja kynnyksiä, tilat ovat ahtaita, pesutilat sijaitsevat monesti talon alakerrassa, minne on mentävä jyrkkiä portaita pitkin, Kivipelto ja Paunu huomauttavat.

– Tärkeää olisikin huolehtia ikääntyneelle turvallinen asumisympäristö ja siten minimoida esimerkiksi kaatumisriskiä.

Monipuolista koulutusta ikäihmisten parissa työskenteleville

Arki paremmaksi -toimintamallin koulutuksissa paneuduttiin toiminta- ja liikuntakykyä sekä kaatumista ehkäisevien toimenpiteiden lisäksi elintapaohjaukseen, unen ja ravinnon merkitykseen sekä päihteiden käytön puheeksi ottamiseen, muistisairaan kohtaamiseen ja kivun huomioimiseen. Koulutuksessa annettiin tietoa myös järjestöyhteistyön mahdollisuuksista. 

– Kotihoidon asiakkaan oma arjen viikkosuunnitelman tavoitteena on ylläpitää arjen toimintakykyä ja mielen virkeyttä, kuvaa projektipäällikkö Sari Grönfors Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta.