Siirry sisältöön

Väärinkäytösten ilmoituskanava

Satakunnan hyvinvointialueella on käytössä sisäinen ilmoituskanava vakavien ja merkittävien väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Ilmoituskanavan taustalla on ns. ilmoittajansuojelulaki (1171/2022), jonka tavoitteena on, että työntekijä voi turvallisesti ilmoittaa, jos työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee lain soveltamisalaan kuuluvia väärinkäytöksiä.

Ilmoituskanavan tavoitteena on korruption, petosten ja väärinkäytösten torjunta. Sen tarkoituksena on varmistaa, että arkaluontoisista asioista voi ilmoittaa turvallisesti ja ilmoittajia suojellaan. Laissa määritellään soveltamisalat, joista tehdyistä ilmoituksista ilmoittaja saa suojelun.

Lainsäädännön mukaan ilmoittajan suojelua sovelletaan ilmoituksiin, joiden kohteena ovat mm. julkiset hankinnat sekä yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus. Soveltamisala on tarkemmin määritetty lainsäädännössä.

Selvästi vääriä tai harhaanjohtavia tietoja koskevat ilmoitukset eivät anna aihetta suojeluun. Ilmoittaja voi joutua myös itse vastuuseen tahallisesta väärien tietojen ilmoittamisesta.

Työssä tai työn yhteydessä havaittavat epäilykset

Ilmoituksen voi tehdä henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa Satakunnan hyvinvointialueen toiminnassa.

Satakunnan hyvinvointialueen nykyiset työntekijät voivat tehdä ilmoituksia sisäisen ilmoituskanavan kautta.

Muut Satakunnan hyvinvointialueella työnsä yhteydessä väärinkäytöksiä havainneet eli mm. entiset työntekijät, harjoittelijat, vapaaehtoistyöntekijät, työnhakuun osallistuneet, itsenäiset ammatinharjoittajat, toimeksisaajien, alihankkijoiden ja tavarantoimittajien palveluksessa olevat henkilöt, ml. vuokratyöläiset, yhteisön tai säätiön jäsenet tai toimitusjohtajat ja osakkeenomistajat voivat antaa ilmoituksensa ulkoisen ilmoituskanavan eli viranomaiskanavan kautta.

Myös Satakunnan hyvinvointialueen työntekijät voivat erityisestä syystä tehdä ilmoituksen viranomaiskanavaan. Oikeuskanslerinvirasto ylläpitää viranomaiskanavaa.

Viranomaiskanavaan ilmoitus jätetään omalla nimellä. Henkilötiedot suojataan.

Tavanomaista palautetta, esimerkiksi asiakas- tai sidosryhmäpalautetta, tulee antaa normaaleja palautekanavia käyttäen.

Ennen ilmoituksen tekemistä on hyvä tutustua ilmoittajan suojelun yleisiin edellytyksiin, jotka löytyvät Oikeuskanslerinviraston sivuilta.