Siirry sisältöön

Opetussairaala

Sairaaloiden ja terveyskeskusten toimintaan kuluu oleellisena osana lääkäreiden ja monien muiden terveydenhuoltoalan opiskelijoiden kouluttaminen, henkilökunnan perus- ja täydennyskoulutus sekä tutkimustyö. Henkilökunta ohjaa ja valvoo kaikkien opiskelijoiden harjoittelua. 

Satasairaala toimii opetussairaalana, jossa hoitotyön ja lääketieteen eri vaiheiden opiskelijat suorittavat opintojensa käytännön harjoittelua. 

Lääketieteen opiskelijat 

Toimivan terveydenhuollon keskeinen edellytys on pätevän ammattihenkilöstön kouluttaminen. Sairaaloiden ja terveyskeskusten toimintaan kuuluu oleellisena osana lääkäreiden ja monien muiden terveydenhuoltoalan opiskelijoiden kouluttaminen, henkilökunnan perus- ja täydennyskoulutus sekä tutkimustyö. 

Opetuksesta vastaavat kunkin erikoisalan lääkäriopettajat, jotka opetuksen ohella toimivat potilastyössä ja tekevät usein myös tutkimustyötä. Lääkäri-opettajien ja muun henkilökunnan kanssa yhteistyössä toimivat opetushoitajat, jotka huolehtivat opetuksen käytännön järjestelyistä. 

Kliiniset opettajat erikoisaloittain

Opettajat tavoitat sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)sata.fi.

 • Anestesiologia: Ville Pyylampi 
 • Ihotautioppi: Tiina Milan 
 • Keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia: Henrik Söderström 
 • Kirurgia: Harri Hakovirta, professori 
 • Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi: Jussi Satopää 
 • Lastentautioppi: toimi avoin 
 • Neurologia: Taruliina Parkkali 
 • Nuorisopsykiatria: Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu 
 • Psykiatria: Noora Scheinin, tenure track professori 
 • Psykiatria: toimi avoin 
 • Silmätautioppi: Kaarina Mäkinen 
 • Sisätautioppi: Hannu Järveläinen, professori 
 • Sisätautioppi: Jarkko Karihuhta 
 • Synnytys- ja naistentautioppi: Anna Aromaa 
 • Yleislääketiede Susa Majaluoma ja Hanna Wallin 

Opetushoitajat ovat Sari Alakulju-Kuusisto (operatiivisen hoidon ja naistentautien toimialueen oppiaineet) ja Marju Sjösten (konservatiivisen hoidon ja lastentautien toimialueen oppiaineet sekä nuorisopsykiatria).