Siirry sisältöön

Kunta- ja viranomaisyhteistyö maahanmuuttoasioissa

Kotoutumislainsäädännön mukainen viranomaisyhteistyö Satakunnan hyvinvointialueella

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010, kotoutumislaki) uudistui vuonna 2023 hyvinvointialueiden käynnistäessä toimintansa. Lakia sovelletaan 2 §:n mukaan henkilöön, jolla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu voimassa oleva oleskelulupa Suomessa tai jonka oleskeluoikeus on rekisteröity tai jolla on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti. Laki määrittää oleskeluluvan perusteet sekä kriteerit sovellettaessa lakia perheenjäseneen. Käytännössä laki koskee pakolaistaustaisia henkilöitä, ei työ- tai opiskeluperusteista maahanmuuttoa.

Kotoutumislain 30 § mukaan kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Laki määrittää myös eri viranomaistahojen tehtäviä, mutta ei määritä käytännön toimintatapoja lain toteuttamiseen. Tälle verkkosivulle on koottu keskeisimmät kuntien, hyvinvointialueen, Satakunnan ELY-keskuksen ja Satakunnan vastaanottokeskuksen yhteistyökäytännöt palvelujen järjestämisessä. Sivustolta löytyy myös palvelutoiminnan vastuuhenkilöiden yhteystiedot. Yhteistyökäytännöistä ja yhteyshenkilöistä on lähetetty viranomaistahoille kirje toukokuussa 2024. Jatkossa verkkosivusto toimii ajantasaisen tiedon välittäjänä.