Siirry sisältöön
Toimipaikka

Ensihoidon koulutukset

Ensihoidon koulutusvaatimukset

Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelussa sovelletaan henkilöstön koulutuksen osalta seuraavia vaatimuksia.

Perustaso

Perustason ensihoidon yksikössä ainakin toisen ensihoitajan on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus, ja toisen ensihoitajan on oltava vähintään mainitussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon tai sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö. Sellaiset henkilöt, jotka ovat 1.5.2011 mennessä suorittaneet pelastajatutkinnon ja ovat toimineet säännöllisesti perustason ensihoidon tehtävissä, voivat poikkeustilanteissa muodostaa kahdestaan perustason ensihoidon yksikön henkilöstön.

Hoitotaso

Hoitotason ensihoitajana toimivan henkilön on oltava ensihoitaja (AMK) tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan, vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Sellaiset sairaanhoitajat, jotka ovat olleet 1.5.2011 terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja tuolloin toimineet hoitotason ensihoitajina, voivat edelleen toimia mainitussa tehtävässä. Toisen ensihoitajan on oltava vähintään mainitussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon tai sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö.

Hoitotasolla voi toimia vasta työskenneltyään päätoimisesti puoli vuotta tai sivutoimisesti yhden vuoden perustasolla Suomessa.

Opiskelijat

Opiskelija ei voi toimia hoitotason ensihoitajana, eivätkä opiskelijat voi keskenään muodostaa perustason yksikköä. Perustasolla toimiminen edellyttää perustason tentillä varmennettua ammattitaitoa sekä riittävää kokemusta, käytännön koulutusta ja työpaikkakoulutusta. Perustasolla toimimisen edellyttämät opintovaatimukset ovat seuraavat:

  • Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, ensihoitaja tai kätilöopiskelija: yli 120 op
  • Lähihoitajaopiskelija: yli 150 op
  • Lääketieteen opiskelija: 3 vuoden opinnot 

Tentit

Ilmoittautumislinkit

Ilmoittautumislinkit Satakunnan hyvinvointialueen ensihoidon teoriakokeisiin keväällä 2024

Perustason ensihoidon teoriakoe 28.3.2024, klo 16-18
Ilmoittautuminen  viimeistään 21.3.2024, klo 16 linkin kautta:

Perustason ensihoidon teoriakoe 23.5.2024, klo 16 - 18
Ilmoittautuminen viimeistään 16.5. klo 16 linkin kautta:

Paikka

Teoriakokeet pidetään Satasairaalassa T0 ja T00 ATK-koulutusluokissa. Raumalla teoriakokeen paikkana on ATK-koulutusluokka.

Lisätietoa antaa

Ari Nikki

Osastonhoitaja, ensihoito

ari.nikki@sata.fi

0447077428