Siirry sisältöön

Aluevaltuusto teki muutoksia asiakasmaksuihin ja palkkiosääntöön sekä hyväksyi tilinpäätökset, talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille

Uutinen

Muutoksia asiakasmaksuihin

Aluevaltuusto päätti tehdä esityksen mukaisesti muutoksia Satakunnan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin 1.1.2023 alkaen.

Aluevaltuusto päätti poistaa lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmaksun ja hyväksyä muutoksen vammaispalveluiden tilapäisen asumisen ja perhehoidon maksuun alle 16-vuotiaiden osalta. Lisäksi aluevaltuusto päätti lisätä ikääntyneiden palveluissa maksuttomien palveluiden listaan lyhytaikainen hoito ja kotiin annettava perhehoito niiden asiakkaiden osalta, joille on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta.

Palkkiosäännön päivittäminen

Aluevaltuusto päätti äänestyksen jälkeen palkkiosäännön päivittämisestä aluehallituksen esityksen mukaisesti. Pohjaesityksen käsittelyn jatkamisen puolesta äänesti 52 valtuutettua, esityksen palauttamista käsittelyyn puolsi 13 valtuutettua, 2 valtuutettua äänesti tyhjää ja äänestyksestä oli poissa 2 valtuutettua. Palkkiosääntö tulee voimaan 1.7.2023.

Pelastustoimen palvelutasopäätöksen muutos

Aluevaltuusto päätti muuttaa Satakunnan hyvinvointialueen voimassa olevaa pelastustoimen palvelutasopäätöstä siten, että niihin pelastustoimen kiireellisiin tehtäviin, joihin on hälytetty pelastusryhmää pienempi muodostelma, hälytetään jatkossa nopein ja tarkoituksenmukaisin täydentävä pelastusyksikkö lähimmältä seuraavalta paloasemalta. Pohjaesitykseen tehtiin muutosesitys. Päätös syntyi äänestystuloksella, pohjaesityksen puolesta äänesti 42 valtuutettua, muutosesityksen puolesta äänesti 15 valtuutettua ja äänestyksestä oli poissa 12 valtuutettua.

Vuoden 2022 tilinpäätökset, vuoden 2023 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2025

Aluevaltuusto käsitteli ja merkitsi tietoonsa saatetuksi Satakunnan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022. Aluevaltuusto hyväksyi esityksen mukaisesti vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2022.

Aluevaltuusto hyväksyi esityksen mukaisesti Satakunnan hyvinvointialueen tarkistetun talousarvion v. 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman v. 2023–2025 sekä myönsi hyvinvointialueen johtajalle valtuudet tehdä talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan teknisluonteisia korjauksia.

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi Satakunnan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022, hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Aluevaltuuston kokousaikataulu syksyllä 2023

Aluevaltuuston syyskauden kokousaikatauluun tehtiin muutoksia.  Aluevaltuuston kokousajat syyskaudella ovat seuraavat: 04.09.2023 klo 13, 16.10.2023 klo 13 ja 11.12.2023 klo 12.