Siirry sisältöön

Aluevaltuusto keskusteli palveluverkon kehittämisen periaatteista

Uutinen

Vuoteen 2040 ulottuvan tulevaisuuden palveluverkon kehittämisen periaatteista päätettiin aluehallituksen kokouksessa 28.8.2023 esittää valtuustolle seuraavat periaatteet:

  • Lähipalveluita tuotetaan asukkaiden palvelutarvetta vastaten.
  • Sosiaali- ja terveyspalveluista luodaan alueellinen toiminnallinen kokonaisuus (sote-keskus) riittävällä väestöpohjalla.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kootaan suurempiin kokonaisuuksiin silloin, kun palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttävät erityisosaamista.
  • Digitaalisilla ja liikkuvilla palveluilla lisätään palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.
  • Henkilöstön saatavuus otetaan huomioon palveluverkon muodostumisessa.
  • Palveluverkon on mukauduttava taloudellisen tilanteen edellyttämällä tavalla.

Valtuusto keskusteli periaatteista, jotka ohjaavat hyvinvointialueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkon kehittämistä. Palveluverkkoon tehtävät keskeiset ja merkittävät muutokset esitetään aluevaltuustolle talousarvio- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Keskustelua herättivät muun muassa väestön palveluntarve, lähipalveluiden saatavuus ja saavutettavuus, digipalvelut, käytettyjen termien määritteleminen ja valtuuston päätöksentekoon vaikuttamisen mahdollisuudet.

Palveluverkon uudistamisella vastataan kasvavaan palvelutarpeeseen, palveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen, henkilöstön riittävyyteen ja kustannusten kasvun hillintään. Palveluverkkotyöllä turvataan satakuntalaisten palvelut ja tavoitellaan yhä laadukkaampaa tapaa palvella asiakkaita. Väestön palveluntarve on ensisijaista.

Satakunnan hyvinvointialueella on aloitettu muutosohjelma, jolla tavoitellaan hyvinvointialueen toiminnan ja talouden sopeuttamista valtion rahoitusta vastaavaksi sekä tuottavuuden nousua ja kustannusten kasvun hillintää.

Viestinnän ja markkinoinnin strategiset linjaukset esiteltiin aluevaltuustolle

Satakunnan hyvinvointialueen viestintä ja markkinointi keskitetään kolmelle keskeiselle sidosryhmälle: asiakkaille, henkilöstölle ja työnhakijoille.

Sisäisen viestinnän tärkeys ja sen jatkokehitys herättivät keskustelua. Lisäksi kokouksessa nousi esille, että sidosryhmät ja kolmas sektori tulee ottaa huomioon viestintää tehdessä. Valtuusto piti tärkeänä, että viestintä kuntien suuntaan toimii myös jatkossa.

Viestinnän ja markkinoinnin periaatteet ovat osa laajempaa viestintä- ja sisältöstrategiaa, jonka muut osat ovat kanavat, kohderyhmät, prosessit ja toimintapa.

Vaikuttavalla viestinnällä ja markkinoinnilla rakennetaan Satakunnan hyvinvointialuetta entistä tunnetummaksi, arvostetummaksi ja houkuttelevammaksi palveluntarjoajaksi ja työnantajaksi.