Siirry sisältöön

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuestrategian

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti vuoden viimeisessä kokouksessaan 19.12.2022 hyväksyä hyvinvointialuestrategian, joka kattaa myös palvelustrategian.

Strategian arviointi tapahtuu jatkuvan strategiaprosessin mukaisesti. Lisäyksenä kirjattiin, että jatkossa vahvistetaan ennalta ehkäiseviä- ja monipuolisia lähipalveluita. Hyvinvointialue toimii aktiivisesti ammattitaitoisen henkilöstön riittävyyden varmentamiseksi työvoimapulan uhatessa. Ylös kirjattiin lisäksi, että aluevaltuusto seuraa kevään kokouksissa strategian toteutumista ja tekee siihen tarpeellisia tarkastuksia.

Kokouksessa keskusteltiin laajasti strategiaan liittyvistä asioista.

Ensimmäisessä hyvinvointialuestrategiassa asetetaan tavoitteita vuosille 2023–2025.

Hyvinvointialueen strategian valmistelu aloitettiin joulukuussa 2021, jolloin strategian valmistelulle asetettiin työryhmä. Maaliskuussa 2022 aluehallitus nimesi strategian valmistelulle poliittisen ohjausryhmän, joka ohjasi valmistelua. Ohjausryhmä kokoontui seitsemän kertaa strategian valmisteluprosessin aikana.

Asukkaille, henkilöstölle sekä sidosryhmille toteutettiin sähköinen kysely strategian teemoihin liittyen. Aluevaltuustolle järjestettiin neljä tilaisuutta, jossa informoitiin strategiatyön etenemisestä sekä osallistettiin valtuutettuja strategian valmisteluun. Lisäksi strategian valmistelun vaiheista informointiin aluehallitusta iltakouluissa. Strategialuonnos lähetettiin valtuustoryhmien lausunnoille ja saatujen lausuntojen perusteella strategian sisältöön tehtiin muutoksia.

Aluevaltuusto päätti hyväksyä asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen

Aluevaltuusto hyväksyi Satakunnan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen. Lisäksi konsernipalveluiden toimialuejohtaja valtuutettiin tekemään asiakasmaksuihin lainmukaiset indeksikorotukset.

Kokouksen aikana kotisairaalakäynnin hinnasta esitettiin muutosehdotus siten, että yhden käynnin hinta on maksimissaan 14 euroa ja se voidaan periä maksimissaan kaksi kertaa päivässä. Ehdotusta kannatettiin. Asiasta äänestettiin ja äänestyksen tuloksena äänin 48-21 hallituksen pohjaehdotus voitti äänestyksen. Kotisairaalapalvelun hinta hyvinvointialueella on 28 euroa vuorokaudessa.

Asiakasmaksujen suhteen ehdotettiin ja kannatettiin, että hyvinvointialueella tulisi mahdollistaa asiakasmaksun alennus myös pitkäaikaisessa, yli kymmenen päivää kestävässä sairaalahoidossa. Asiasta äänestettiin ja muutosehdotus kaatui äänin 47-22.

Asiakasmaksut palautuivat valmisteluun edellisessä kokouksessa. Kokouksessa 19.12. käytiin esimerkein läpi viime kokouksessa puhuttaneet kotisairaalapalvelun ja turvapuhelinpalvelun maksut sekä asiakasmaksujen alentaminen. Hyvinvointialueella tulee olla saman suuruiset maksut samoista palveluista. Tämä on ollut mittava työ valmistelussa, koska maksuissa on ollut vaihteluväliä alueella.

Vuodenvaihteen turvallinen siirtyminen

Kokouksessa hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila kävi läpi, millaisia suunnitelmia on laadittu vuodenvaihteen turvallisen siirtymän varmistamiseksi. Hyvinvointialueelle on perustettu häiriötilanneryhmä, joka päivystää alkuvaiheessa päivittäin tiiviisti ja kokoaa tilannekuvan kahdesti päivässä. Ongelmat pyritään ratkaisemaan mahdollisimman ennakoivasti.

Asukkaille ja henkilökunnalle on perustettu omat puhelinnumerot, joihin hyvinvointialueelle siirtymiseen liittyvissä ongelmatilanteissa tulee ottaa yhteyttä. Terveyteen liittyvissä hätätilanteissa tulee ottaa yhteys hätänumeroon. Arkisin virka-aikaan kiireettömissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä omalle terveysasemalle tai päivystysapuun 116 117. Päivystysapu palvelee koko Satakunnan hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueelle turvallista siirtymistä takaamaan perustetaan palvelunumero 0100 2244 ja se palvelee vuodenvaihteesta alkaen.