Siirry sisältöön

Aluevaltuusto äänesti hallintosäännön päivittämisestä ja asetti tilapäisen valiokunnan valmistelemaan aluevaltuuston puheenjohtajiston erottamista

Uutinen

Aluevaltuusto keskusteli pitkään hallintosäännön päivittämisestä. Keskustan Jari Lepistö esitti muutoksia esitettyyn hallintosääntöön. Esitystä kannatti Niina Immonen. Pohjaesityksenä oli, että aluevaltuusto päättää laissa säädettyjen tehtävien lisäksi niiden toimipisteiden sijainnista, joiden päätoiminta on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut. Keskustan esityksessä aluevaltuusto päättäisi niiden toimipisteiden sijainnista, joiden päätoiminta on sosiaali- tai terveydenhuollon tai pelastustoimen palvelut.

Keskustan esityksen selityksessä avattiin, että aluevaltuusto päättäisi sote-keskuksista ja terveydenhuollon toimipisteistä, uusien perustamisesta, yhdistämisestä ja lopettamisesta riippumatta toimipisteen koosta. Lisäksi aluevaltuusto päättäisi ympärivuorokautista hoitoa käsittävistä asumisyksiköistä, niiden perustamisesta ja lakkauttamisesta. Lisäksi valtuusto päättäisi sote-palvelupisteiden palvelukokonaisuuksien lakkauttamisesta, siirtämisestä tai näihin rinnastettavasta muutoksesta.

Äänestyksen tuloksena äänin 41 (jaa) – 28 (ei) aluevaltuusto päätti hyväksyä aluehallituksen käsittelyssä 26.3.2024 hyväksytyn hallintosäännön ja että muutokset tulevat voimaan 16.4.2024.

Puheenjohtajiston erottamista varten asetettiin valiokunta

Aluevaltuusto päätti asettaa keskuudestaan hyvinvointialuelain 40 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan aluevaltuuston puheenjohtajiston erottamista koskevaa asiaa.

Tilapäiseen valiokuntaan valittiin Leena Jokinen-Anttila, Kari Kähkönen, Arimo Koivisto, Erno Haavisto, Raisa Ranta, Laura Pullinen, Niko Viinamäki ja Niina Valtanen. Puheenjohtajaksi valittiin Leena Jokinen-Anttila ja varapuheenjohtajaksi Kari Kähkönen.

Lisäksi päätettiin, että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin hyvinvointialueen hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Tämän asiakohdan käsittelyssä puheenjohtajana toimi Jouni Uusitalo.