Siirry sisältöön

Aluehallitus palautti toiminnallisen palveluverkoston kehittämisen periaatteet jatkovalmisteluun

Uutinen

Aluehallitus käsitteli sote- ja pela-palveluiden vuoteen 2040 ulottuvaa tulevaisuuden toiminnallisen palveluverkoston kehittämisen periaatteita:

  1. Lähipalveluita tuotetaan asukkaiden palvelutarvetta vastaten.
  2. Sosiaali- ja terveyspalveluista luodaan alueellinen toiminnallinen kokonaisuus (sote-keskus) riittävällä väestöpohjalla.
  3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kootaan suurempiin kokonaisuuksiin silloin, kun palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttävät erityisosaamista.
  4. Digitaalisilla ja liikkuvilla palveluilla lisätään palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.
  5. Henkilöstön saatavuus otetaan huomioon palveluverkon muodostumisessa.
  6. Palveluverkon on mukauduttava taloudellisen tilanteen edellyttämällä tavalla.

Nämä periaatteet ohjaavat hyvinvointialueen asukkaiden sote-palveluiden toiminnallisen palveluverkoston kehittämistä. Aluehallitus kävi keskustelussa läpi valtuustosta tulleet ja sen perusteella huomioidut muutostoiveet periaatteisiin. Kokouksessa myös todettiin, että periaatteisiin on tulossa lisää tarkennuksia. Aluehallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian jatkovalmisteluun.

Palveluverkon uudistamisella vastataan kasvavaan palvelutarpeeseen, palveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen, henkilöstön riittävyyteen ja kustannusten kasvun hillintään. Palveluverkkotyöllä turvataan satakuntalaisten palvelut ja tavoitellaan yhä laadukkaampaa monikanavaista ja verkostomaista tapaa palvella asiakkaita. Väestön palveluntarve on ensisijaista. Palveluverkon valmistelussa otetaan huomioon satakuntalaisten palvelutarpeet sekä tarpeiden erot.

Aiemmin on päätetty, että palveluverkkoon tehtävät keskeiset muutokset esitetään aluevaltuustolle talousarvio- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Palveluita tarjotaan monin eri tavoin

Palvelut tuotetaan jatkossa monin eri tavoin. Tulevaisuudessa palvelut voivat olla enenevästi digitaalisia ja liikkuvia. Palveluita ovat muun muassa kotikäynnit, digitaaliset palvelut, liikkuvat palvelut, puhelinpalvelut ja käynnit toimipisteissä.

Digitaaliset palvelut sisältävät muun muassa chat- ja videovastaanottoja, sähköisen ajanvarauksen, esitietojen asiointilomakkeiden täyttämisen sekä puolesta asioinnin mahdollistamisen ja omien tapahtumien ja hoitokirjausten katselun. Nämä palvelut muodostavat tulevaisuudessa digitaalisen sote-keskuksen. Asiakas voi hoitaa osaa asioistaan digitaalisesti 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Liikkuvat palvelut jaetaan liikkuviin päivystyspalveluihin ja liikkuviin hyvinvointipalveluihin. Liikkuvista päivystyspalveluista on jo nyt hyviä esimerkkejä, kuten akuutti kotikeskus, kotisairaala ja combilanssi. Uusina liikkuvina hyvinvointipalveluina otetaan käyttöön suun terveydenhuollon yksikkö, näytteenottoauto ja ns. hyvinvointibussi, jossa on sairaanhoitajavastaanotto ja mahdollisuus lääkärikonsultaatioon.

Lokakuun alussa julkaistava palveluverkon loppuraportti eli palveluverkkoselvitys tarkastelee alueellisesti väestön määrää ja palvelutarvetta ikäryhmittäin, henkilöstön saatavuutta ja taloudellisia reunaehtoja aina vuoteen 2040 saakka.

Nakkilan hoivakoti Keinulan vuokraaminen

Palvelukoti Hopearannan kiinteistössä toimivan Aamunkajo-yksikön toiminnan siirtämisen valmistelun yhteydessä on käyty vuokrasopimusneuvottelua Attendo Oy:n Nakkilassa sijaitsevasta 30 paikkaisesta hoivakoti Keinulasta.

Aluehallitus päätti valtuuttaa teknisen johtajan vuokraamaan ikääntyneiden palveluiden käyttöön 30 paikkaisen hoivakoti Attendo Keinulan 1.1.2024 alkaen, ja valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen sekä teknisen johtajan tekemään pieniä teknisluonteisia muutoksia vuokrasopimusluonnokseen.