Siirry sisältöön

Aluehallitus päätti kotiin vietävien aterioiden maksuista, perhehoidon palkkioiden ja kulukorvausten muutoksista, valmiusfoorumin perustamisesta ja ryhmärahasta

Uutinen

Aluehallitus päätti ehdottaa aluevaltuustolle hyväksyttäväksi asiakasmaksujen lisäykset kotiin vietävien aterioiden kokonaismaksuista Satakunnan hyvinvointialueella 1.4.2023 alkaen. Aluehallitus hyväksyi Satakunnan hyvinvointialueella käytettävät asiakasmaksut joulukuussa 2022. Hyvinvointialueen toiminnan aloittamisen jälkeen ikääntyneiden palveluissa on valmisteltu yhtenäinen maksu asiakkaille kuljetetuista aterioista ja todettu alla olevien maksujen lisäyksen tarve. Maksutuottojen lisäyksen on arvioitu olevan noin 2,4 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin esitetään päätettäväksi seuraavat lisäykset 1.4.2023 alkaen:

 • Kotihoidon järjestämä edestakainen kuljetus 10 €
 • Kuntouttavan arviointijakson / kotiuttamistiimin päivähinta 15 €
 • Kotisairaanhoito 12,20 € / käynti
 • Kotihoidon maksimihinta 90 € / h
 • Asiakkaille kuljetettu jäähdytetty ateria 8 €
 • Asiakkaille kuljetettu lämmin ateria 9 €
 • Yhteisöllisen asumisen ateriamaksut:
  • kaikki ateriat (sisältää aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala) 500 € / kk
  • yksi lämmin ateria ja yksi (aamu-, iltapäivä- tai iltapala) 250 € / kk

Perhehoidon palkkioiden ja kulukorvausten muutokset 1.4.2023 alkaen

Aluehallitus päätti joulukuun 2022 kokouksessaan perhehoidon korvauksista ja päätti parannuksista 20.3.2023 palkkioiden ja kulukorvausten muutoksiin. Perhehoitajalle korvataan hoitopalkkio ja kulukorvaus. Perhehoitoa järjestetään vammaispalveluissa, ikääntyneiden palveluissa ja lastensuojelupalveluna. Ikääntyneiden palveluissa ja vammaispalveluissa palveluun sijoittuminen perustuu asiakkaan hoidon tarpeeseen. Ikääntyneiden palveluissa ja vammaispalveluissa perhehoidon palkkioluokkien ja kulukorvausten muutokset ovat 1.4.2023 alkaen seuraavat:

 • Ikääntyneiden palveluihin muodostetaan pitkäaikaiseen perhehoitoon toinen palkkioluokka, jonka palkkio on 1 195,71 € / kk. Ikääntyneiden palveluihin lyhytaikaiseen perhehoitoon muodostetaan toinen palkkioluokka, joka on yhtenäinen kaikkien perhehoidon lyhytaikaisten palkkioiden kanssa.
 • Vammaispalveluiden perhehoidossa ennen 1.1.2023 solmittujen erityisen vaativan tuen palkkioluokan toimeksiantosopimuksia jatketaan perhehoitajien osalta siihen asti, kunnes asianomaiset toimeksiantosopimukset päättyvät. Vammaispalveluiden lyhytaikaisessa perhehoidossa jatketaan ennen 1.1.2023 solmittuja aiemmin käytössä olleen erityisen vaativan tuen palkkioluokan toimeksiantosopimuksia 32 asiakkaan osalta siirtymäajan 30.3.2024 päättymiseen asti, jona aikana asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit voidaan päivittää.
 • Kulukorvaukset yhtenäistetään kaikissa palkkioluokissa: pitkäaikainen perhehoito 767,85 € / kk ja lyhytaikainen perhehoito 30,68 € / vrk.

Valmiusfoorumi perustettiin suunnittelu- ja tiedonvaihtofoorumiksi

Aluehallitus perusti Satakunnan valmiusfoorumin, nimesi valmiusfoorumin puheenjohtajaksi hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhilan, varapuheenjohtajaksi valmiusjohtaja Vesa-Jukka Vornasen, sihteeriksi Elsa Mattilan. Satakunnan valmiusfoorumi toimii Satakunnan alueella varautumiseen ja valmiussuunnitteluun osallistuvien tahojen suunnittelu- ja tiedonvaihtofoorumina turvallisuus- ja valmiusasioissa. Yhteistyö ja tiedonvaihto perustuvat yhteiskunnan turvallisuusstrategian ja kokonaisturvallisuuden toteuttamiseen.

Valmiusfoorumin ensisijaisena tavoitteena on muodostaa yhteinen poikkihallinnollinen näkemys varautumistoimenpiteiden keskeisistä kehittämistoimenpiteistä yhdessä Satakunnan alueella toimivien

viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa. Lain 612/2021 nojalla annetun Valtioneuvoston asetuksen 308/2023 (Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueiden varautumisesta sosiaali- ja terveydenhuollon häiriötilanteisiin) 3 §:n perusteella hyvinvointialueella on velvoite hyvinvointialueen alueellisen yhteistyöryhmän perustamiseen.

Ryhmärahaselvitykset vuodelta 2022 hyväksyttiin

Hyvinvointialueesta annetun lain 27 §:n 2 momentin mukaan valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi hyvinvointialue voi taloudellisesti tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tukea myönnettäessä on yksilöitävä tuen käyttötarkoitus. Tuen määrä ilmoitetaan valtuustoryhmittäin hyvinvointialueen tilinpäätöksessä.

Aluehallitus on kokouksessaan 6.6.2022 hyväksynyt menettelyohjeet vuoden 2022 ryhmärahan raportoinnille. Vuoden 2023 ryhmärahan kokonaismääräraha on 345 000 euroa aluevaltuuston päätöksen 28.11.2022 § 117 mukaisesti. Valtuustoryhmiä on ohjeistettu lähettämään aluehallitukselle anomus, jossa on yksilöity tuen käyttötarkoitus.

Aluehallitus hyväksyi valtuustoryhmien ryhmärahaselvitykset sekä selvityskoosteen vuoden 2022 ryhmärahasta ja vuoden 2023 ryhmärahan menettelyohjeet toistaiseksi voimassa olevina. Päätösten lisäksi aluehallitus antoi evästyksen jatkoa varten. Vuoden 2023 raportointia varten aluehallitus valtuutti talousjohtajan laatimaan raportointiohjeet ja mallin.

Erityis- ja sairaalapalveluiden toimialuejohtaja Petteri Lankinen on pyytänyt eroa virastaan 11.4.2023 alkaen. Aluehallitus päätti julistaa viran auki haettavaksi sekä valtuuttaa sote-johtajan julkaisemaan hakukuulutuksen. Uuden toimialuejohtajan haku alkaa heti.