Siirry sisältöön

Aluehallitus päätti asukasvuokrasopimusten yhtenäistämisestä

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialue vastaanotti 1.1.2023 järjestämisvastuun siirtymisen yhteydessä Satakunnan kunnilta ja kuntayhtymiltä noin 2000 asukasvuokrasopimusta. Siirtyneet asukasvuokrasopimukset ovat laadultaan, ehdoiltaan ja muodoltaan vaihtelevia. 

Siirtymävaiheessa Satakunnan hyvinvointialue ei uusinut vuokrasopimuksia eikä korottanut vuokria, jotta siirtymä saatiin päätökseen turvallisesti, ja vuokrasuhteet perustettua tietojärjestelmiin. Satakunnan hyvinvointialue on ensimmäisiä alueita, joka sai siirtyneen asuntokannan hallintaan ja siirrettyä tietojärjestelmiin.

Satakunnan hyvinvointialueen tehtävänä ei ole tehdä liiketoimintaa asuntojen vuokraamisella, eikä myöskään asumisyksikköjä hyvinvointialueelle pääasiassa vuokraavien kuntien, tai kuntaomisteisten yleishyödyllisten yhtiöiden, jolloin ohjaavana periaatteena vuokrien suhteen on julkisessa palvelutuotannossa oltava omakustannusperiaate.

Nykyhetkellä osa vuokrasopimuksista on omakustannusperiaatteeseen nähden ylihintaisia ja osa alihintaisia.

Yhtenäistämisen alkaa suunnitelman mukaan niin, että asukkaille lähetetään kirje, joka sisältää uudet vuokrasopimusehdot, helmikuussa 2024. Uudet ehdot astuvat voimaan 1.6.2024. Vuokrasopimuksen ehdot käydään läpi helmikuun aikana asumisyksiköissä pidettävissä asukaskokouksissa.

Lähtökohtana on, että vuokrasopimuksiin tehtävät muutokset eivät vaaranna asiakkaan toimeentulon edellytyksiä. Asukasta tuetaan myös etuisuuksien hakemisessa palveluohjaajien toimesta sopimusten yhtenäistämisen yhteydessä.

Aluehallitus kävi tiukkaa keskustelua ICT-projekteista ja päätti merkitä tiedoksi huollon toimintaohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektin loppuunsaattamisen lisämäärärahan

Aluehallitus kävi kokouksessa kriittistä keskustelua ICT-projektien arvioitujen kustannusten ylityksistä sekä muista ICT-projekteihin liittyvistä puutteista ja ongelmista.

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 12.09.2022 §213 Satakunnan hyvinvointialueen huollon ohjausjärjestelmän hankinnan Sarastia Oy:ltä. Ohjausjärjestelmän kustannusarvio oli hankintaa toteutettaessa 499 728 €, jolla hanke on saatu työpyyntöjen ja talouden integraatioiden osalta testausvaiheeseen laiterekisteritoimintojen ja elinkaarenhallinnan ollessa keskeneräisiä.

Tekniset palvelut on reklamoinut Sarastia Oy:tä projektin alihankkijoiden ohjauksen puutteista sekä projektin johtamiseen liittyvistä puutteista ja Sarastia Oy on myöntänyt virheensä alihankkijoiden ohjauksessa ja on hyvittänyt projektin työstä 25 henkilötyöpäivää.

Projekti on jäädytetty, koska määrärahaa hankkeen loppuunsaattamiseen ei ole. Hankkeelle on nimetty projektipäällikkö teknisten palveluiden toimesta ja omistaja Sarastia Oy:n toimesta, edellisten lisäksi projektia on seurattu osana ICT-ohjausryhmän toimintaa. Projektin kustannusten ylittymisen syynä on projektiin toteutettujen integraatioiden ennakoitua suurempi vaativuus. Projektin sisältö ei ole laajentunut projektin aikana.