Siirry sisältöön

Aluehallitus hyväksyi toimialueiden toimintasäännöt

Uutinen

Aluehallitus hyväksyi toimialuekohtaiset toimintasäännöt noudatettavaksi Satakunnan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien.

Toimintasäännöissä on kuvattu kunkin toimi- ja vastuualueen tehtävät ja organisaatio, kuvattu keskeisten virkojen ja toimien toimivaltuudet, määrätty päätösvaltuudet sekä määrätty henkilöstöön liittyvästä päätösvallasta.

Aluehallitus päätti hyväksyä Satakunnan hyvinvointialueen pelastustoimen valvonta- ja tarkastusmaksut. Pelastustoimen valvontamaksujen määrittelyssä on pyritty kansallisesti mahdollisimman yhtenäisiin valvonta- ja tarkastusmaksuihin ja maksuperusteisiin.

Aluehallitus hyväksyi Satakunnan hyvinvointialueen jatkuvasta ja säännöllisestä kotiin annettavasta palvelusta perittävät maksut ja tulo- ja varallisuusrajat sosiaalihuoltolain mukaisessa liikkumista tukevassa palvelussa ja asunnonmuutostöissä käyttöönotettaviksi 1.1.2023 lukien.

Hyvinvointialueen tulee periä asiakkailta yhtenevät asiakasmaksut asiakkaan kotikunnasta riippumatta. Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan.

Erityishuollon asiantuntijaryhmän ja elinkeino- ja järjestöneuvottelukunnan jäsenet nimettiin

Vammaispalvelulainsäädännön uudistamista koskevassa esityksessä on ehdotettu, että jatkossa hyvinvointialueilla olisi erityishuollon vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmä ja päätöksiä tekevä vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmä. Erityishuollon järjestämiseksi hyvinvointialueelle perustetaan päätöksiä tekevä moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmä, jossa on edustettuna lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön asiantuntemus. Päätöksiä tehdään erityishuollon antamisesta ja lopettamisesta sekä tahdosta riippumattomasta erityishuollosta. Aluehallitus päätti hyväksyä vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijatyöryhmän kokoonpanon esityksen mukaisesti 1.1.2023 alkaen.

Elinkeino- ja järjestöneuvottelukunnan puheenjohtajisto ja jäsenet nimettiin. Elinkeino- ja järjestöneuvottelukunta on Satakunnan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palveluiden ja niiden alaan kuuluvien yksityisten palvelutuottajien, yhdistysten ja seurakuntien toimintojen yhteistyöfoorumi.

Aluehallitus päätti valtuuttaa hyvinvointialueen johtajan tekemään tarvittavia kiireellisiä ja häiriöttömän toiminnan vaatimia aluehallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä 20.12.2022-15.2.2023 välisenä aikana. Päätökset voivat koskea hyvinvointialueen toiminnan, hallinnon ja talouden johtamista tai yleistoimivaltaa an kuuluvista päätöksistä on tiedotettava aluehallituksen puheenjohtajaa.

Vuodenvaihteen turvallinen siirtyminen

Hyvinvointialueella on laadittu vuodenvaihteen turvallisen siirtymän varmistamiseksi. Hyvinvointialueelle on perustettu häiriötilanneryhmä, joka päivystää alkuvaiheessa päivittäin tiiviisti ja kokoaa tilannekuvan kahdesti päivässä. Esille tulevat asiat pyritään ratkaisemaan mahdollisimman ennakoivasti.

Hyvinvointialueelle turvallista siirtymistä takaamaan perustetaan asukkaille palvelunumero 0100 2244 ja se palvelee 2.1.2023 alkaen. Myös henkilökunnalle tulee oma numeronsa. Asukkaiden palvelunumero ja asiakaspalvelun chat palvelevat siirtymäajan, jos asukas ei tiedä, mihin hänen tulisi ottaa yhteyttä. Chat löytyy hyvinvointialueen verkkosivuilla www.satakunnanhyvinvointialue.fi(siirryt toiseen palveluun) tai www.sata.fi(siirryt toiseen palveluun) (johtavat samaan osoitteeseen 1.1.2023 alkaen)

Terveyteen liittyvissä hätätilanteissa tulee ottaa yhteys hätänumeroon. Arkisin virka-aikaan kiireettömissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä omalle terveysasemalle tai päivystysapuun 116 117. Päivystysapu palvelee koko Satakunnan hyvinvointialuetta.