Siirry sisältöön

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen ja sairaanhoitopiirin 2022 tilinpäätökset ja toimintakertomukset

Uutinen

Aluehallitus päätti hyväksyä ja allekirjoittaa Satakunnan hyvinvointialueen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022 ja esittää ne aluevaltuustolle käsiteltäväksi.

VATE:n toimikausi päättyi aluevaltuuston ja -hallituksen toiminnan käynnistymiseen 2.3.2022. Ensimmäiset aluevaalit Suomessa järjestettiin 23.1.2022. Satakunnan väliaikaisen vaikuttamistoimielimen VATE:n kokouksia pidettiin kolme vuonna 2022. Vaaleissa valittiin ensimmäiset aluevaltuutetut vaalikaudelle 2022–2025. Satakunnassa aluevaltuustoon valittiin 69 aluevaltuutettua.

Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 2.3.2022. Ensimmäisessä kokouksessaan 16-jäseninen aluevaltuusto perusti hyvinvointialuejohtajan viran, mikä mahdollisti hyvinvointialuejohtajan viran hakuprosessin käynnistämisen. Toisessa kokouksessaan 19.4.2022 aluevaltuusto valitsi Satakunnan hyvinvointialueen johtajaksi Kirsi Varhilan. Aluevaltuusto kokoontui vuonna 2022 yhteensä kahdeksan (8) kertaa ja aluehallitus 27 kertaa. Aluevaltuusto käsitteli yhteensä 155 pykälää ja aluehallitus 407 pykälää.

Satakunnan sairaanhoitopiirin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 hyväksyttiin ja allekirjoitettiin sekä esitettiin aluevaltuustolle käsiteltäväksi. Sairaanhoitopiirin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin alkuvuoden 2022 hyvin haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Asiakaskokemus- ja työviremittausten perusteella Satasairaalan asiakastyytyväisyys oli edelleen erinomaisella tasolla ja henkilöstön työvireessä oli positiivista kehitystä huolimatta erittäin työntäyteisestä vuodesta.

Aluehallitus päätti ehdottaa aluevaltuustolle, että valtuusto ottaa aluehallituksen jäsenen Christa Lahdon eronpyynnön ylimääräisenä ja kiireellisenä käsiteltäväkseen sekä myöntää Christa Lahdolle eron ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen aluehallitukseen sekä valitsee tarvittaessa hänelle varajäsenen.