Siirry sisältöön

Aluehallituksessa esillä hyvinvointialueen jaostot, työterveyspalvelut ja asukasviestintä

Uutinen

Aluehallitus päätti yksimielisesti nimetä jaostojen jäsenet. Lähipalvelujaostoon nimettiin varsinaiseksi jäseneksi ja yksilöasioiden jaostoon varajäseneksi Niina Immosen tilalle Heidi Sakari sekä yksilöasioiden jaostoon varsinaiseksi jäseneksi ja viestintäjaostoon varajäseneksi Jarkko Viljasen tilalle Pekka Wallenius

Yksilöasioiden jaoston, joka toimii erityishuollon yksilöllisestä järjestämisestä vastaavana viranomaisena, toimintasääntö hyväksyttiin. 

Erityis- ja sairaalapalveluiden toimialuejohtajan Petteri Lankisen virantoimitusvelvollisuuteen lisättiin lääketieteen professiojohtajan tehtävät 17.1.2023 alkaen. 

Esityslistalla ollut pykälä 15 Hallituksen eroaminen poistettiin esityslistalta.  

Työterveyspalvelut Länsirannikon Työterveys Oy:ltä, Terveystalo Oy:ltä ja Pihlajalinnalta 

Satakunnan hyvinvointialueen hallitus hyväksyi hyvinvointialueen henkilöstön työterveyshuoltopalveluiden järjestäjäksi Länsirannikon Työterveys Oy:n 17.6.2022. Sopimuksen laajuus on lakisääteiset ennaltaehkäisevät ja sairaanhoidon palvelut. 

Länsirannikon Työterveys Oy järjestää työterveyshuoltopalvelut osittain alihankintana. Yhtiö on kilpailuttanut alihankintana toteutettavat palvelut. Palveluntuottajiksi on kilpailutuksen jälkeen valittu Terveystalo Oy, joka palvelee pääsääntöisesti Euran, Eurajoen, Harjavallan, Huittisten, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Porin, Rauman ja Säkylän henkilöstöä sekä Pihlajalinna, joka palvelee Kankaanpään ja sen ympäristön henkilöstöä. Länsirannikon Työterveys Oy palvelee pääsääntöisesti entisen Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstöä. 

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 16.1.2023 Satakunnan hyvinvointialueen sekä Länsirannikon Työterveys Oy:n välisen työterveyspalvelusopimuksen liitteineen sekä kumosi ns. väliaikaisen sopimuksen Satakunnan hyvinvointialueen ja Länsirannikon Työterveys Oy:n välillä. 

Asukasviestintä tukee sujuvaa siirtymää hyvinvointialueelle 

Satakunnan asukkaille viestitään monikanavaisesti ja laajasti hyvinvointialueen palveluista ja yhteydenottotavoista. Sosiaalisen median kampanja ulottuu hyvinvointialueen omien sosiaalisen median kanavien lisäksi kuntien ja järjestöjen some-kanaviin. Mediaviestintää, mediainfoja, mainosartikkeleita ja toimituksellista yhteistyötä on tehty runsaasti. 

Hyvinvointialueen asukasviestintäkampanja radiossa aloitettiin 26.12.2022 satakunnantasoisella mainonnalla Radio Porissa, Nostalgiassa, Iskelmässä, Top 51:ssä ja Radio Ramonassa. Viesti muutoksesta välittyi 11 eri mediassa (printti ja digi) ensimmäisellä viikolla 2023. Marras-joulukuussa 2022 satakuntalaiset saivat kotiinsa ja kaikkiin yrityksiin julkisen tiedotteen hyvinvointialueesta. Lisäksi Satakunnan hyvinvointialueen muutosviestintää on ollut tukemassa valtakunnallinen STM:n Vahvemmat yhdessä –kampanja, joka on sisältänyt muun muassa TV-mainontaa.