Siirry sisältöön

Alkoholista päihtyneiden potilaiden hoitotyö päivystyksessä vaatii riittävästi koulutusta

Uutinen

TtM, vastuualueylihoitaja Kaisu-Leena Mäkelä väittelee 24.5.2024 aiheesta Alkoholista päihtyneiden potilaiden hoitaminen päivystyspoliklinikalla – Hoitohenkilökunnan osaaminen ja verkkokoulutusintervention vaikutus osaamiselle.

Mäkelän väitöskirjatutkimus lisää tietoutta alkoholista päihtyneen potilaan hoitamisen osaamisesta, sen mittaamisesta sekä täydennysverkkokoulutuksen vaikuttavuudesta osaamisen kehittämisessä.

Merkittävä osa päivystyspoliklinikalla hoidettavista potilaista on alkoholin vaikutuksen alaisia. Väitöskirjatutkimuksen osatutkimuksessa selvitettiin voidaanko päivystyksessä työskentelevien sairaanhoitajien itsearvioitua osaamista alkoholista päihtyneen potilaan hoitamisessa parantaa täydennysverkkokoulutuksen avulla. Tulosten mukaan verkkokoulutus vaikuttaa erittäin käyttökelpoiselta menetelmältä tuottaa osaamista tällä hoitotyön osa-alueella. Lisäksi väitöskirjan osatutkimusten tulosten perusteella syntyi malli, jonka avulla esimerkiksi päivystyspoliklinikan esihenkilö pystyy ketterästi hahmottamaan, millaista osaamista hoitohenkilökunnalla tulisi olla potilasryhmää hoidettaessa ja miten tulisi toimia, jos osaamista ei ole riittävästi.

Päivystyspoliklinikka on usein ensimmäinen terveydenhuollon yksikkö, jossa liiallinen alkoholinkäyttö tunnistetaan ja saadaan kontakti riskikäyttäjään. Mäkelä pitääkin erittäin tärkeänä sitä, että päivystyspoliklinikan henkilöstö osaa toteuttaa varhaista puuttumista alkoholinkäyttöön ja tarvittaessa ohjata potilaan päihdehoitopalvelujen piiriin.

Väitöskirjatutkimuksella tuotetusta tiedosta voivat hyötyä niin potilaat, kuin heidän läheisensäkin, päivystyspoliklinikan hoitohenkilökunta ja heidän esihenkilönsä sekä koulutukselliset tahot. Tulosten hyödyntämisellä käytännössä on myös yhteiskunnallista merkitystä.

Väitöstilaisuus perjantaina 24.5.2024

TtM Kaisu-Leena Mäkelän terveystieteiden alaan kuuluva väitöskirja Alkoholista päihtyneiden potilaiden hoitaminen päivystyspoliklinikalla – Hoitohenkilökunnan osaaminen ja verkkokoulutusintervention vaikutus osaamiselle tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 24.5.2024 klo 12, Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 126 (Pohjoisranta 11 A, Pori). Vastaväittäjänä toimii dosentti Päivi Kankkunen Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori (tenure track) Jari Kylmä Tampereen yliopistosta.

Kaisu-Leena Mäkelä on kotoisin Porista ja työskentelee Satakunnan hyvinvointialueella Akuutti-alueen vastuualueylihoitajana .

Tutustu väitöskirjaan(siirryt toiseen palveluun).

Seuraa väitöstilaisuutta etäyhteydellä(siirryt toiseen palveluun).