Siirry sisältöön

50 ammattilaisen elintapaohjausosaamista vahvistettiin Satakunnassa

Uutinen

Satakunnassa viisikymmentä hyvinvoinnin ja terveysalan ammattilaista on vahvistanut elintapaohjausosaamistaan syksyn ja talven aikana. Koulutuksen myötä ammattilaiset vahvistivat osaamistaan ravitsemus- ja liikunnanohjauksesta sekä unettomuuden lääkkeettömästä hoidosta.

Koulutus paransi myös ammattilaisten välistä yhteistyötä, erityisesti hyvinvointialueen ja kuntien välillä. Jatkossa satakuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen on jatkossa hyvinvointialueen ja kuntien yhteinen tehtävä. Hyvinvointialueelta koulutukseen osallistui muun muassa terveydenhoitajia, fysioterapeutteja, suuhygienistejä ja sairaanhoitajia. Koulutus tarjottiin myös kuntien liikunnanohjaajille ja -neuvojille.

Elintapaohjauksessa ammattilainen tukee asiakasta huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Ohjaus on ammattilaisen ja asiakkaan yhteistyötä, jossa pyritään löytämään asiakkaalle tärkeitä asioita ja keinoja parantaa terveystottumuksiaan ja suhtautumistaan ruokaan, liikkumiseen ja uneen. Perustana ohjauksessa on asiakkaan oma motivaatio ja kokonaisvaltainen elämäntilanne sekä niiden tukeminen. Asiakkaan motivaation herättelyyn ammattilaisille koulutettiin muun muassa HOT-menetelmän (hyväksymis- ja omistautumisterapia) ja motivoivan keskustelun käyttöä.

Koulutuksen aikana rakennettiin liikuntaneuvonnan palvelutarjotin Satakunnassa asuvien ja ammattilaisten käyttöön. Palvelutarjottimelta löytää helposti oman asuinkunnan liikkumista ja elintapamuutosta tukevat palvelut. Ammattilaiset voivat hyödyntää sivustoa esimerkiksi suositellessaan leikkauksesta kuntoutuvalle potilaalle liikunnan aloittamista juuri asiakkaan oman kunnan palveluissa. Sivulta pääsee etsimään oman asuinkunnan liikuntamahdollisuuksia:  Liikuntaneuvonnan palvelutarjotin – Satakunnanhyvinvointialue(avautuu uuteen ikkunaan)

Elintapojen muutoksella voidaan vaikuttaa monien kansansairauksien vähenemiseen. Elintapaohjausta, eri muotoista omahoidon tukea ja itsehoidon ohjausta, suositellaankin toteutettavan terveydenhuollossa monien terveysongelmien kohdalla. Sen toteuttamisen lisääminen on jatkossa ratkaisevaa myös hyvinvointialueen rahoitukselle. Hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien valtionrahoituksen perusteeksi otetaan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin eli HYTE-kerroin. Vuonna 2026 yhtenä rahoituksen laskennan perusteena tulee olemaan elintapaohjauksen toteutuminen henkilöille, joilla on kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Koulutuksen toteutti Tulevaisuuden sote-keskus -hanke yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun, Lounais-Suomen Liikunta ja urheilu ry:n sekä UKK-instituutin kanssa.