Siirry sisältöön

Funteeraamo – arkea helpottavaa teknologiaa

Funteeraamon kokeilujakso on päättynyt. Hankkeessa tehdään arviointi kokeilujaksosta ja toimintasuunnitelma tulevaa varten 31.8.2023 mennessä.

Funteeraamo – hyvinvointiteknologialainaamossa oli mahdollista päästä kokeilemaan helposti lähestyttäviä teknologioita, sovelluksia ja sisältöjä, sekä saada ohjausta niiden käyttöönoton helpottamiseksi.

Kokeiltavissa ja tutustuttavissa olevien laitteiden valikoimista löytyi hyödynnettäväksi apuvälineitä muistin tukemiseen, turvallisuuteen, näön ja kuulon avuksi sekä virkistykseen ja oman terveydentilan tarkkailuun.

Osaa esillä olevista tuotteista pystyi testaamaan myös lyhyen lainajakson ajan kotona, jotta oli mahdollista varmistua oikeasta ostopäätöksestä.

Esimerkkejä lainattavista tavaroista

Hanke ja lainattava teknologia on suunnattu ensisijaisesti ikääntyneille sekä henkilöille, joilla on toimintakyvyn rajoitteita.

Funteeraamo – hyvinvointiteknologialainaamo –hanke saa rahoituksen Satakuntaliitolta (AKKE-rahoituksesta) ja on käynnissä 1.9.2022-31.8.2023 välisen ajan. Hanketta toteuttavat Satakunnan Hyvinvointialue ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Yhteistyötä tehdään tiiviisti sote-ammattilaisten, yhdistysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa.


Yhteystiedot

Marjo Mäkelä marjo.makela@sata.fi 050 306 0921

Taina Jyräkoski taina.jyrakoski@samk.fi 044 7103 228