Siirry sisältöön

Sata-alueen asukasvuokrasopimusten uudet ehdot astuivat voimaan 1.6.

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus päätti asukasvuokrasopimusten yhtenäistämisestä kokouksessaan 31.1.2024. Satakunnan hyvinvointialue vastaanotti 1.1.2023 järjestämisvastuun siirtymisen yhteydessä Satakunnan kunnilta ja kuntayhtymiltä noin 2000 asukasvuokrasopimusta. Siirtyneet asukasvuokrasopimukset olivat laadultaan, ehdoiltaan ja muodoltaan vaihtelevia. 

Siirtymävaiheessa Satakunnan hyvinvointialue ei uusinut vuokrasopimuksia eikä korottanut vuokria, jotta siirtymä saatiin päätökseen turvallisesti, ja vuokrasuhteet perustettua tietojärjestelmiin.

Asukkaille lähettiin kirje helmikuussa 2024, jossa kerrottiin vuokrasopimusten uudistamisesta sekä käytiin läpi uudistetut sopimusehdot. Vuokrasopimuksen ehdot käytiin läpi vuokralaisten kanssa myös helmikuun aikana asumisyksiköissä asukaskokouksissa.  Vuokrasopimusten yhtenäistäminen koskee hyvinvointialueen vapaarahoitteisia kohteita.

Vuokrasopimuksien harmonisointikirjeen mukana olevalla palautuslomakkeella vuokralaiset ilmoittivat uusien ehtojen hyväksymisestä ja muistutuskirjeitä vuokralaisille lähetettiin huhti – toukokuussa vastaamatta jättäneille kaksi kertaa. Kirje lähti 558 hyvinvointialueen vuokralaiselle, joista hyvin pieneltä osalta vastausta ei saatu. Näiden vastaamatta jättäneiden vuokralaisten vuokrasopimukset tullaan irtisanomaan ja uusimaan yhtenäisten ehtojen mukaisiksi kuuden kuukauden irtisanomisajan puitteissa. Irtisanomisilmoituksessa kerrotaan, ettei irtisanominen vaaranna asumista yksikössä ja että uusi sopimus lähetetään allekirjoitettavaksi tammikuun 2025 loppuun mennessä ja uudet ehdot astuvat voimaan 1.2.2025.

Uudet ehdot astuivat voimaan 1.6.2024 niiden vuokralaisten osalta, jotka ovat hyväksyneet uudet ehdot. Asukasvuokrat tarkastetaan uusien sopimusehtojen mukaisesti helmikuussa 2025.

Muutos oli tarpeen, koska Satakunnan hyvinvointialueen tehtävänä ei ole tehdä liiketoimintaa asuntojen vuokraamisella, eikä myöskään asumisyksikköjä hyvinvointialueelle pääasiassa vuokraavien kuntien, tai kuntaomisteisten yleishyödyllisten yhtiöiden, jolloin ohjaavana periaatteena vuokrien suhteen on julkisessa palvelutuotannossa oltava omakustannusperiaate.

Lähtökohtana on ollut, että vuokrasopimuksiin tehtävät muutokset eivät vaaranna asiakkaan toimeentulon edellytyksiä. Asukasta on tuettu etuisuuksien hakemisessa palveluohjaajien toimesta sopimusten yhtenäistämisen yhteydessä.