Siirry sisältöön
Palvelu

Lyhytaikaishoito

Lyhytaikaisella ympärivuorokautisella asumisella tarkoitetaan asiakkaan kodin ulkopuolella tapahtuvaa ympärivuorokautista hoitoa asumispalveluyksikössä tai perhehoidossa. Hoidon tavoitteena on tukea ikäihmisen kotona asumista ja omaishoitajan jaksamista. Lyhytaikaishoidolla tuetaan ikääntyneiden mahdollisuutta asua kotona mahdollisimman pitkään.

Lyhytaikaishoidon tavoitteena on asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kohentuminen ja ylläpysyminen. Lyhytaikaishoito helpottaa myös omaisen arjessa jaksamista ja tarjoaa tukea omaishoitajille.

Satakunnan hyvinvointialueella lyhytaikaisen asumisen palveluiden myöntämisen edellytyksenä on, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin. Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen asumisen asiakkaat ovat pääsääntöisesti kotihoidon tai omaishoidon asiakkaita. Jaksojen keskimääräinen pituus on yksi viikko, mutta kuntoutusjaksot sairaalahoidon jälkeen voivat olla pidempiä.

Lisätietoa