Siirry sisältöön
Palvelu

Asumispalvelut, mieleterveys ja päihde

Kuntouttavat asumispalvelut tarjoavat tukea työikäisille mielenterveys- ja päihdeasiakkaille tavoitteena mahdollisimman itsenäinen pärjääminen ja osallisuus omassa arjessaan. 

Asumispalveluissa työskennellään toipumisorientaation viitekehyksestä lähtien. Tämä tarkoittaa, että kuntouttavissa asumispalveluissa tuetaan asiakkaita löytämään omanäköinen kuntoutumisen polku, jossa asiakkaan sisäisen toivon heräämisellä on suuri merkitys toipumisprosessissa. Työntekijöiden merkittävä rooli on rohkaista ja vahvistaa asiakkaan voimavaroja ja uskoa toipumiseen. 

Yksikköjen toiminnassa korostuu yhteisöllisyys ja kuntouttava työote, jonka tavoitteena on kokonaisvaltainen arjessa pärjäämisen tukeminen ja mielekkääseen ja itsen näköiseen elämään ohjaaminen. Asiakkaiden kanssa tehdään yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma. Asiakkaan verkosto voi olla mukana tukemassa asiakkaan kuntoutumista. 

Ostopalvelut 

Satakunnan hyvinvointialue ostaa tarpeen mukaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden ympärivuorokautista, yhteisöllistä ja tuettua asumista yksityisiltä palveluntuottajilta sekä järjestöiltä.  

Hyvinvointialueen ostopalveluiden kilpailutus toteutetaan vuoden -23 aikana. Kilpailutuksen toteuttaa hyvinvointialueen valvontayksikkö. Kilpailutuksen suunnittelussa mukana mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastuualueen johtaja sekä päälliköt.