Siirry sisältöön

Mielenterveyspalveluissa hoitoon nopeasti, oikeatasoisesti ja oikea-aikaisesti 

Uutinen

Erityisesti nuorten ahdistus ja masennus on lisääntynyt runsaasti viime vuosina. Kasvavaan mielenterveyspalveluiden tarpeeseen ollaan koko Suomessa reagoitu ja alettu rakentaa palveluita aivan uudella tavalla. Satakunta haluaa olla tässä kehittämistyössä maan kärkeä. 

Mielenterveyspalveluiden haasteena on ollut, että hoitoonpääsyä on voinut joutua odottamaan pitkään ja myös hoito on saattanut olla melko pitkäkestoista. Uuden Terapiat etulinjaan –toimintamallin myötä paljon on muuttunut Satakunnassa. Asiakkaan tarpeet arvioidaan perustason mielenterveyspalveluissa nopeasti ja hän pääsee tutkitusti tehokkaaseen ja tavoitteelliseen hoitoon. Palvelu toimii hoitajavetoisesti. Kaikki hoitajat ovat kokeneita ja suurin osa on suorittanut vuoden kestävän lyhytterapiakoulutuksen. Kokemukset ovat olleet niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin palautteiden perusteella erittäin hyviä. 

Oleellista on, että asiakas ei ole tässä junassa matkustajana – hän on veturinkuljettaja. Asiakas siis saa tukea ja konkreettisia työkaluja, joilla hän ohjaa matkan haluttuun suuntaan. Kun ongelma on vienyt voimat, tuen avulla asiakas saa taas vallan ja hallinnan omaan elämäänsä. 

Ratkaisut löytyvät ripeästi ja ne ovat konkreettisia 

Kaikki alkaa siitä, että asiakas ottaa yhteyttä mielenterveyspalveluihin. Esimerkiksi Porissa on kaksi kertaa viikossa ajanvaraukseton vastaanotto, jonne voi vain saapua paikalle. Toimintaa laajennetaan muuallekin Satakuntaan. Lisää tietoa palveluista löytyy hyvinvointialueen verkkosivuilta: Psykososiaalisen tuen yksikkö – Satakunnanhyvinvointialue(siirryt toiseen palveluun) 

Asiakkaan kanssa tehdään nopealla aikataululla hoidontarpeen arviointi. Asiakasta ohjataan täyttämään netissä anonyymi Terapianavigaattori, minkä tekemällä asiakas merkittävästi nopeuttaa prosessia ja samalla myös selkeyttää paremmin itselleen omaa tilannettaan. Terapianavigaattori on digitaalinen väline, jossa asiakas kuvaa oireitaan ja täyttää eri oiremittareita tilanteen mukaan. Lopuksi asiakas saa henkilökohtaisen koodin, jonka hän antaa hoitajalle. Sen avulla hoitaja pääsee tarkastelemaan tuloksia yhdessä asiakkaan kanssa.   

Hoitaja ja asiakas tarkastelevat ongelmaa yhdessä ja siihen lähdetään hakemaan tavoitteellisesti ja ripeästi ratkaisua. Usein ratkaisu löytyy jo 1-3 kerran mittaisesta ohjatun omahoidon interventiosta, sillä oikea hoito oikeaan aikaan estää ongelmaa vaikeutumasta. Asiakas pyrkii muutenkin olemaan aktiivinen oman olonsa parantamisessa. 

Terapiat etulinjaan -hankkeessa koostetun valtakunnallisen datan mukaan noin 50 % Ohjattu omahoito -intervention läpikäyneistä hyötyy niin paljon, että muuta hoitoa tai apua ei tarvita. Ja jos ongelma on syvemmällä, myös vahvempaa tukea on tarjolla aina erikoissairaanhoitoa myöten. Ketään ei jätetä yksin. 

Lue lisää: Terapiatetulinjaan.fi(siirryt toiseen palveluun) 
Tutustu Terapianavigaattoriin: Terapianavigaattori.fi(siirryt toiseen palveluun)