Siirry sisältöön

Kokemusasiantuntija puhuu kokemuksella 

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialueen aikuisten toimialueelta valmistui seitsemän uutta kokemustoimijaa hyödynnettäväksi koko hyvinvointialueen erilaisiin asiantuntijatehtäviin. Heidän kokemustietonsa on merkittävä tuki asiakkaiden kohtaamisessa ja tuo toivoa toipumisen polulle.

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on kokemusta sairaudesta, vammasta, häiriöstä, riippuvuudesta tai muusta elämää mullistavasta kokemuksesta. Hän on myös käynyt kokemusasiantuntijan tehtäviin valmentavan koulutuksen. Tänä vuonna päihde- ja mielenterveyspalvelujen vastuualueen Tukitalo Merituuli Raumalla koulutti neljännen ryhmänsä. Tämän vuoden valmistuneilla on omakohtaista kokemusta mm. päihderiippuvaisen läheisenä olemisesta, päihderiippuvuudesta, nepsy-haasteista (ADHD, autisminkirjo), MS-taudista, syömishäiriöstä sekä erilaisista mielenterveyden haasteista.

Kokemusasiantuntija tietää, mikä häntä itseään on auttanut ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet hänen kuntoutumiseensa ja selviytymiseensä. Voit tilata kokemusasiantuntijan mm. puhumaan ryhmille, työpariksi ammattilaiselle, konsultiksi, vaikean asiakastilanteen ratkaisujen pohtimiseen, kehittämään palveluja ja helpottamaan asiakkaan/potilaan tilanteita vertaistuen keinoin.

Yhdessä kokemusasiantuntija ja ammattilainen muodostavat parhaan mahdollisen tuen asiakkaalle. He yhdistävät ammattilaisuuden ja kokemuksen.
”Koulutus on antanut työkaluja oman kokemustarinan käyttämiseen voimavarana muiden ihmisten auttamiseen”, sanoo vastavalmistunut kokemusasiantuntija Jenni.

Kokemusasiantuntijat haluavat lähettää teille terveiset: ”Sinun ei tarvitse selvitä yksin”.

Kokemusasiantuntijoita voi tilata tai muuten kysyä kokemusasiantuntijuudesta Tukitalo Merituulesta Raumalta.

Yhteystiedot:
merituuli@sata.fi
Sosiaaliohjaaja 040 1729522 / sairaanhoitaja 044 4036195