Siirry sisältöön

Anna palautetta harjoittelusta ja ohjauksesta

Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu

Harjoittelujakson lopussa kerätään sähköisen kyselyn avulla palautetta opiskelijaohjauksesta. Kyselyn tuloksia käytetään opiskelijaohjauksen laadun kehittämisessä sekä kansallisessa opiskelijaohjauksen vertaisarvioinnissa. Palautekyselyn käyttö on laajenemassa hyvinvointialueella.

Tällä hetkellä sähköiseen kyselyyn voi vastata Satasairaalan ja Rauman yksiköissä harjoittelussa olleet. Jos harjoittelupaikassasi ei ole käytössä sähköistä kyselyä, palautetta harjoittelusta voi antaa lisäksi myös suoraan yksikköön. Palautteesi on meille tärkeää, kiitos vastaamisesta!

Anna palautetta harjoittelusta Satasairaalan yksiköissä

Saatekirje kyselyyn

Hyvä sosiaali- ja terveysalan opiskelija,

keräämme sähköisellä kyselyllä palautetta opiskelijaohjauksen laadusta Satakunnan hyvinvointialueella. Tulosten perustella kehitämme opiskelijaohjausta ja oppimisympäristöjämme. Tuloksia käytetään myös kansallisessa opiskelijaohjauksen laadun vertailussa sekä mahdollisesti tutkimus- ja julkaisutoiminnassa.

Vastaaminen on vapaaehtoista, mutta vastaamalla voit osallistua opiskelijaohjauksen kehittämiseen. Voit jättää vastaamatta syytä ilmoittamatta, eikä se vaikuta asemaasi opiskelijana tai tulevana työntekijänä. Kyselyn vastauksia käsitellään ja raportoidaan luottamuksellisesti, eikä henkilöllisyytesi tule esille. Harjoitteluyksikön tunnistetieto tarvitaan, jotta vastaukset ohjautuvat oikeaan yksikköön. 

Kyselylomake pitää sisällään seuraavat mittarit:

  • Clinical Learning Environment and Supervision + Teacher -Scale © Saarikoski M. 2002, Saarikoski M. et al. 2008, Strandell-Laine C. 2019
  • Student-Patient Relationship -Scale © Suikkala A. 2019
  • Oppiminen harjoittelussa -mittari © Valtakunnallinen opiskelijaohjauksen kehittämisverkosto ValOpe 2021

Kyselyyn ei ole mahdollista palata, joten vastaathan kysymyksiin yhdellä kertaa. Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä laatukyselyn yhteyshenkilöihin:

  • hanna.liljeroos@sata.fi
  • tiia.alanko@sata.fi

Anna palautetta harjoittelusta Rauman yksiköissä